Agendawijzer

Openbaar onderwijs

Raadsnummer: RG431

Geschreven op: 11-12-2021 | Laatst bewerkt op: 23-03-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Uitbordje met school op de achtergrond

 

Er zijn openbare scholen en bijzondere. Bijvoorbeeld religieus, ondernemend of vrij. Een fractie vindt dat openbare scholen voorrang moeten hebben.

16 december 2021 - Carrousel

De indiener lichte het onderwerp toe. Naar verwacht kon worden, zijn er verschillende meningen. Maar het ging in het gesprek eigenlijk wat meer specifiek over de komst van scholen in Oosterwold. Daar komt nu in eerste instantie niet een openbare school. In de wet is echter voldoende geregeld dat kinderen van welke afkomst dan ook op elke school terecht moeten kunnen, observeerde de vergadering. Er was weinig animo om daar nu een voorkeurssysteem voor openbare scholen voor op te zetten. De portefeuillehouder sprak in haar beantwoording over een evaluatie van de huidige werkwijze. Ze stuurt begin volgend jaar een verslag daarvan naar de raad (in een raadsbrief). Daarmee is het onderwerp voldoende besproken. De indiener geeft er verder geen vervolg aan.

Waar gaat het over?

De introductie bovenaan de pagina is (noodgedwongen) kort door de bocht. Leest u vooral het agendavoorstel van die partij, waarin zij duidelijk uiteenzetten waarom ze hier met raad en college College = college van B&W over wil praten.

Dat is temeer nodig, omdat op deze site alleen neutrale berichtgeving staat.

Waarom praat de raad hierover?

Een van de fracties diende dit agendaverzoek in en het presidium honoreerde dat.

Waar vind ik de documenten?

Het staat allemaal in het agendavoorstel.

 

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Onderwijs, jeugd
Tags: jongeren, zorg en welzijn
Raadsnummer : RG431