Agendawijzer

30-03-2022

Opkoopbescherming woningen 2

Foto van nieuwe huizen in Almere Poort

Meer kansen voor mensen die een huis willen kopen om in te wonen!

12 mei - besluitvorming

Raadsvoorstel Opkoopbescherming - Derde wijziging Huisvestingsverordening 2019 (RV-32/2022) AANVAARD 40/0

21 april - carroussel - afgerond

Een fractie diende na de vorige vergadering een amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. in. Deze werd dit keer besproken. Af en toe was het debat pittig en moesten de nieuwe raadsleden wennen aan de spelregels van de carrousel. Slechts één partij was het met de indiener eens en de portefeuillehouder adviseerde het amendement in te trekken. Ondanks alle afwijzingen wil de indiener het toch indienen voor besluitvorming.

7 april 2022 - carrousel

Ten behoeve van eerlijke kansen op de woningmarkt voor koopstarters en middeninkomens stelt het college College = college van B&W voor opkoopbescherming in te stellen tot de NHG-grens van €355.000. Dit moet halverwege april 2022 ingaan in de gehele gemeente Almere. Eigenlijk zijn alle partijen wel blij dat er iets gedaan wordt aan het opkopen van woningen door investeerders. Discussiepunt is wel: bij welk aankoopbedrag trek je de grens? En: het eigendomsrecht is ook een groot goed, want voor sommige ondernemers is dit een vorm van pensioenvoorziening en dat moet ook mogelijk zijn.

Waar gaat het over?

De huizenprijzen stijgen de pan uit. De raad diende eerder twee moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. in waarin hij het college vraagt snel een opkoopbescherming voor goedkope en middeldure woningen in te voeren. Daarmee wordt het voor investeerder en speculanten minder aantrekkelijk om dat soort woningen in grote aantallen te kopen. Zij kopen de huizen namelijk niet om in te wonen, maar om te verhuren. Als dat niet meer kan, krijgen de mensen die een huis willen kopen om in te wonen meer kans.

Waarom praat de raad hierover?

De raad heeft invloed op het gebied waar de opkoopbescherming geldt en op het maximale aankoopbedrag. De bespreking gaat nu alleen over of de raad het hiermee eens is én om zo'n 20.000 euro te reserveren om voorbereidingen te treffen voor het aanpassen van de huisvestingsverordening. Want dat is nodig om het mogelijk te maken.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 7 april.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: geld
Raadsnummer : rv-32/2022