Agendawijzer

Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Raadsnummer: 24076

Geschreven op: 15-03-2024 | Laatst bewerkt op: 19-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Illustratie van beschermende handen om silhoutten van kinderen

De opvang in Almere Buiten van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Waar gaat het over?

De gemeente Almere is betrokken bij de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's), die zonder ouders of familie in Nederland verblijven. Deze kinderen worden opgevangen in een hotel in Almere Buiten, waar hun verblijf recent met zeven weken is verlengd. De opvangregeling, beheerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, omvat naast onderdak ook onderwijs en dagbesteding om te voorkomen dat de lokale onderwijssystemen extra belast worden. De huidige situatie wordt door het gemeentebestuur als positief beschouwd, gezien het ontbreken van incidenten of klachten van omwonenden en lokale ondernemers. Er is echter een vraag vanuit een raadslid naar meer toelichting op hoe deze kinderen ondersteund worden in hun ontwikkeling en welzijn.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid wil deze kwestie graag bespreken om de kwaliteit van de opvang en ondersteuning voor deze kwetsbare groep kinderen te waarborgen. De indiener wil zeker weten dat de opvang niet alleen vrij is van negatieve incidenten, maar ook actief bijdraagt aan een stabiele, veilige en ondersteunende omgeving voor hun groei en ontwikkeling. Dit omvat vragen over de emotionele en psychologische welzijn van de kinderen, de duurzaamheid van hun verblijf, en de toekomstige plannen na de verlengde opvangperiode.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De meerderheid van de fracties gaf aan blij te zijn dat een raadslid dit onderwerp heeft geagendeerd. De plaatsvervangend portefeuillehouder gaf aan, dat de opvang van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen in het hotel, mogelijk wordt verlengd. Hierover neemt het college volgende week een beslissing. Daarnaast staat er een gesprek gepland tussen het COA en de verantwoordelijk wethouder Froukje de Jonge. Er is toegezegd dat de raad middels een raadsbrief wordt geïnformeerd over hoe dit gesprek met het COA is verlopen.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags:
Raadsnummer : 24076