Agendawijzer (wat)

13-05-2022

Overgooi fase 2

Laan en woningen in Almere Overgooi

caption

In Overgooi kan een begin worden gemaakt met een volgende fase van ontwikkeling. Tenminste: als de raad het ermee eens is.

9 juni - carrousel én besluit

Een raadslid vindt dat het oorspronkelijke concept van Overgooi (in het kort: heel luxe en duur) kan worden aangepast. Want in Overgooi kunnen alleen flinke kavels worden gekocht, waarop alleen flinke huizen gebouwd kunnen worden. Het is bedoeld als echte villawijk voor het hogere segment, zoals dat heet. Maar omdat de verkoop van kavels minder snel gaat dan voorzien, zou je ook kunnen nadenken over het veranderen van dat beleid.

Het raadslid wilde dit onderwerp bespreken en er een motie over indienen: namelijk om voor Overgooi een nieuwe ontwikkelingsplan te laten maken door het college. Maar hij had de motie niet ingediend en vroeg nu zijn mede-raadsleden eerst wat zij wilden, ook omdat het een nieuwe raad is. Er ontstond een bespreking over wat er besproken ging worden met als conclusie dat de motie niet werd ingediend. Voorgesteld werd ook om het bijbehorende raadsvoorstel dezelfde avond in besluitvorming te brengen, zodat er geen vertraging meer wordt opgelopen. Na een aantal vragen en antwoorden tussen raad en wethouder sloot de vergadering.

Later op de avond werd het raadsvoorstel aan de besluitenlijst toegevoegd. En het werd met algemene stemmen aanvaard.

Raadsvoorstel Overhevelen strategische grondvoorraad 18,8 hectare Overgooi fase 2 Zuid (RV-43/2022) AANVAARD 45/0

19 mei 2022 - carrousel: opnieuw agenderen

Dit onderwerp stond op de agenda om niet over door te praten. Als de raad het daarover eens is bij deze 'besluitrijp'-vergadering, kan het voorstel meteen door naar de plenaire vergadering om een besluit over te nemen. Maar dat bleek nu niet het geval. Een raadslid gaf aan dat hij wél over dit onderwerp wilde spreken. Vooral omdat de ontwikkeling van Overgooi trager verloopt dan gedacht. Binnenkort komt dit onderwerp dus alsnog op de agenda.

Waar gaat het over?

Dit raadsvoorstel moet een flink stuk grond in Overgooi uit de 'strategische grondvoorraad' overhevelen naar de exploitatie. Dat betekent dat nieuwe kavels kunnen worden aangeboden.

Waarom praat de raad hierover?

Als zo'n stuk grond exploiteerbaar wordt (verkocht kan gaan worden), is dat van grote invloed op de financiën. Daarom moet de raad erover praten.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 19 mei.


Opiniepeiling

Ik vind het belangrijk dat ik betrokken raak bij de politiek
Artikel delen:
Portefeuille: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: new
Raads Number : rv43/2022