Agendawijzer

OZB niet-woningen volledig, maar stapsgewijs doorbelasten aan eigenaren

Raadsnummer: 24097

Geschreven op: 04-04-2024 | Laatst bewerkt op: 05-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van een stapel bankbiljetten

Voorstel voor wijzigingen in de OZB-heffing

Waar gaat het over?

Een raadslid heeft een voorstel gedaan om de manier waarop onroerendzaakbelasting (OZB) voor niet-woningen, zoals kantoren, winkels en bedrijven, wordt geïnd, te veranderen. Nu betalen zowel de huurders als de eigenaren van deze panden een deel van deze belasting. Het probleem is dat er veel panden leeg staan, wat de gemeente veel geld kost. Met de inkomsten van de OZB betaalt de gemeente belangrijke dingen zoals scholen, parken, wegen, cultuur, straatverlichting, sociale diensten en de brandweer. Het voorstel is om de OZB geleidelijk helemaal door de eigenaren te laten betalen, zodat zij meer gestimuleerd worden om snel nieuwe huurders te vinden. Dit zou moeten voorkomen dat panden onnodig lang leeg blijven.

Waarom praat de raad hierover?

Door de belasting geleidelijk volledig door de eigenaren te laten betalen, hoopt de indiener van het voorstel dat eigenaren actiever gaan zoeken naar nieuwe huurders. Dit kan leegstand verminderen en de gemeente kan blijven investeren in belangrijke voorzieningen voor de inwoners van Almere. In het voorstel is het doel is om dit systeem uiterlijk in 2030 in te voeren, waarbij de belasting voor gebruikers helemaal komt te vervallen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24097


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Tijdens de wegingstafel werd door het raadslid de motie ingetrokken.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven, Financiën
Tags: belasting
Raadsnummer : 24097