Agendawijzer

Parapluplan regeling supermarkten

Raadsnummer: 24124

Geschreven op: 24-04-2024 | Laatst bewerkt op: 25-04-2024 | Status onderwerp: wegingstafel

Afbeelding:Foto van het interieur van een supermarkt

Nieuwe richtlijnen voor supermarkten in Almere

Waar gaat het over?

Het college College = college van B&W stelt voor om enkele technische wijzigingen door te voeren in bestaande bestemmingsplannen. Het 'Parapluplan regeling supermarkten' zorgt ervoor dat nieuwe supermarkten alleen kunnen openen op plekken die passen binnen het vastgestelde beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. van de stad. Dit beleid, vastgelegd in de 'Detailhandelsvisie Almere 2020' en de 'Visie Werklocaties Almere', wil voorkomen dat supermarkten op ongewenste locaties komen, zoals sommige bedrijventerreinen en woonwijken. Hierdoor blijft de structuur van detailhandel binnen Almere goed georganiseerd. Het plan, dat geen inhoudelijke wijzigingen met zich meebrengt, heeft alleen betrekking op technische correcties van de regels voor het vestigen van supermarkten. Het ontwerp van dit plan lag eerder ter inzage en er zijn geen bezwaren tegen ingediend.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt dit plan omdat het belangrijk is om de controle te houden over waar en hoe nieuwe supermarkten zich kunnen vestigen in de stad. Door dit plan goed te keuren, zorgen ze ervoor dat supermarkten alleen komen op plaatsen die strategisch juist zijn volgens het stadsbeleid. Dit helpt bij het behouden van een evenwichtige verspreiding van winkels en diensten, wat ten goede komt aan de leefbaarheid en het economisch klimaat in Almere. Het plan voorkomt onbedoelde gevolgen van verouderde regels in de bestemmingsplannen, waardoor ongewenste supermarktvestigingen in de toekomst worden vermeden.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24124


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven
Tags: detailhandel
Raadsnummer : 24124