Agendawijzer

Passend leerlingenvervoer

Raadsnummer: 24088

Geschreven op: 03-04-2024 | Laatst bewerkt op: 03-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Kleurenpotloden

Verbetering van leerlingenvervoer

Waar gaat het over?

Een raadslid heeft een agendavoorstel ingediend over passend leerlingenvervoer. Dit onderwerp raakt aan de toegankelijkheid van onderwijs en de mogelijkheid voor kinderen om deel te nemen aan schoolactiviteiten, wat essentieel is voor hun ontwikkeling en welzijn. Tijdens een recente  bijeenkomst met ouders, scholen en vervoerders kwamen er problemen aan het licht, zoals de afwijzing van aanvragen voor leerlingenvervoer die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de kinderen en hun gezinnen. Deze afwijzingen leiden vaak tot extra stress, financiële druk en onregelmatig schoolbezoek. De communicatie en het proces rondom de aanvragen zijn voor ouders niet altijd duidelijk. Ouders gaven aan vaak niet te weten op welke basis beslissingen worden genomen of hoe ze bezwaar kunnen maken. 

Waarom praat de raad hierover?

De indiener wil dit onderwerp graag met de raad bespreken omdat het essentieel is voor de toegankelijkheid van onderwijs en de maatschappelijke participatie van kinderen, vooral die naar speciaal onderwijs moeten. Er wordt in het voorstel benadrukt dat een gebrek aan of onduidelijkheid in leerlingenvervoer grote gevolgen heeft voor de betrokken gezinnen, van stressvolle situaties tot problemen met werk en school. De indiener wil dat het toekenningsproces van leerlingenvervoer transparanter wordt en de invloed van professionals, zoals scholen en specialisten in passend onderwijs, op dit proces te vergroten. Dit zou leiden tot beter afgestemde vervoersoplossingen, rekening houdend met de sociale en financiële positie van de gezinnen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24088


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De raad vindt het bespreken van het raadsvoorstel niet nodig. Het voorstel wordt in stemming gebracht tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Onderwijs, jeugd
Tags: leerlingenvervoer
Raadsnummer : 24088