Agendawijzer

12-01-2023

Penitentiaire Inrichting Almere Buiten

Foto van gaas van een hek met een onscherpe achtergrond

Na een aantal jaar leegstand is er nu van twee partijen interesse in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Almere Buiten.

 

Vorige week hielden initiatiefnemers voor een bestemming van de gevangenis een vurig pleidooi voor hun idee. In de motie die nu besproken werd vraagt de raad om dit plan gelijke kansen te geven als andere plannen. De meerderheid van de raadsleden lijkt voorstander van deze motie. Enkele partijen gaven nog wel kritische feedback mee, met als belangrijkste vraag: gaat het college de motie uitvoeren? Het antwoord was dat dat wel de intentie is, maar hoe je het wendt of keert: het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het pand. In ieder geval: de wethouder houdt de raad op de hoogte voordat er vervolgstappen worden gezet en dat is al op zeer korte termijn.

Waar gaat het over?

Vorig jaar heeft het Ministerie  van Justitie en Veiligheid aangegeven de PI te willen gebruiken voor het huisvesten van (kansarme) asielzoekers. Op 23 november ontving de raad een brief van een tweede partij, het Tactical Training Center (TTC) waarin zij aangeven graag in gesprek te willen met de raad over hun plan om in de Penitentiaire Inrichting (PI) een grote Nederlandse trainingsfaciliteit te vestigen. 

Het plan van TTC spreekt de raadsleden die dit agendavoorstel indienden erg aan. Om een beter beeld te krijgen, willen ze graag met hen in gesprek. Vooral omdat TTC spreekt over gunstige maatschappelijke effecten voor onze stad, een toename van werkgelegenheid en het creëren van een hoogwaardige technologische kennis hub op het gebied van veiligheid.

De bespreking kan geslaagd genoemd worden als aan drie wensen is voldaan: 1) als de raadsleden een goed beeld krijgen van de plannen van TTC,  2) het college College = college van B&W aangeeft of er ruimte én bereidheid is om met TTC de mogelijkheden te onderzoeken en 3) als de andere raadsleden aangeven of ze achter een nader onderzoek staan.

U vindt de documenten in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=penitentiaire%20inrichting&sort=date_desc

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen: