Agendawijzer

Plan van aanpak 2024 huisvesting urgenten

Raadsnummer: 24127

Geschreven op: 25-04-2024 | Laatst bewerkt op: 26-04-2024 | Status onderwerp: op de agenda geplaatst voor 1e bespreking

Afbeelding:Wonen

Balans zoeken: Huisvestingsstrategie 2024 voor urgente woningzoekenden

Waar gaat het over?

Het plan van aanpak huivesting urgenten 2024 in Almere richt zich op de uitdaging van het huisvesten van urgente woningzoekenden, waaronder vergunninghouders, mensen die ondersteuning nodig hebben na het verlaten van zorginstellingen, en mensen die door omstandigheden snel een andere woning moeten vinden. Door de groeiende vraag naar sociale huurwoningen en een beperkt aanbod, staat de gemeente voor moeilijke keuzes. In het plan wordt voorgesteld om niet alle urgente woningzoekenden absolute voorrang te geven, maar een meer uitgebalanceerde verdeling te hanteren waarbij 70% van de beschikbare woningen toegewezen wordt via het reguliere aanbodmodel en 30% via directe bemiddeling voor urgenten. Dit moet leiden tot een eerlijkere verdeling en de druk op de woningmarkt verminderen, terwijl ook de leefbaarheid en integratiekansen in wijken verbeterd worden.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt dit plan omdat het college belangrijke wijzigingen voorstelt in hoe woningen toegewezen worden aan mensen die dringend huisvesting nodig hebben. Er moet een balans gevonden worden tussen het voldoen aan de dringende behoeften van urgente woningzoekenden en het behouden van voldoende aanbod voor reguliere woningzoekenden. Bovendien vraagt het plan om aanpassingen in de huisvestingsverordening. De bespreking speelt een belangrijke rol in het bepalen van de haalbaarheid en de effectiviteit van het plan van aanpak, met als doel een evenwichtige huisvestingsoplossing voor iedereen in Almere te realiseren.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24127


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: wonen
Raadsnummer : 24127