Agendawijzer

Plan van Aanpak Participatienota & geleerde lessen Burgerparticipatie

Raadsnummer: 24003

Geschreven op: 14-12-2023 | Laatst bewerkt op: 07-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Participatienota

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat participatie ervoor zorgt dat ontwikkelingen binnen Almere beter aansluit bij de behoeften van inwoners?

Waar gaat het over?

Het agendavoorstel van het college College = college van B&W richt zich op het opstellen van een plan van aanpak voor een nieuwe participatienota. Deze nota is gericht op verschillende vormen van betrokkenheid van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij stadsontwikkelingsvraagstukken. Het voorstel omvat uitbreidingen van de huidige Nota Burgerparticipatie 2021 om te voldoen aan de eisen van de Omgevingswet vanaf 2024. Het plan benadrukt het belang van participatie bij het vormgeven van beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. , het vergroten van betrokkenheid en draagvlak, en het versnellen van beleidsbeslissingen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad wordt betrokken bij dit agendavoorstel om verschillende redenen:

Consultatie over het plan van aanpak: De raad wordt geconsulteerd om suggesties en feedback te geven over het voorgestelde plan van aanpak voor de nieuwe participatienota. Hierdoor kan het proces helderder worden gedefinieerd en kunnen verwachtingen duidelijk worden gemaakt voor alle betrokken partijen.

Reflectie op burgerparticipatie: De raad wordt gevraagd om hun reflecties en meningen te delen over de definitie van burgerparticipatie, gebaseerd op geleerde lessen. Dit omvat ook een bespreking van speciale benaderingen voor de locatiekeuze van maatschappelijke voorzieningen. Dit inputproces zal worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe participatienota voor de komende jaren.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/Participatienota


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Na enkele toezeggingen door de portefeuillehouder zijn alle moties ingetrokken.

Artikel delen: