Agendawijzer

10-06-2022

Plenaire vergadering en debat over formatie

Raadslid Erik Theunisssen in debat in de raadzaal van Almere

Aan het begin van de vergadering waren ordevoorstellen en daarna was er een debat.

De gemeenteraadsvergadering begon met een reeks ordevoorstellen. De eerste ging over het veranderen van de volgorde om de besluiten nemen. Eerdere besluiten kunnen namelijk de daarop volgende beïnvloeden. De vergadering stemde er niet mee in. Een tweede ordevoorstel ging over het toestaan van een inspreker bij een van de beslisonderwerpen. Die haalde het evenmin, want er wordt niet meer over het onderwerp gesproken (dat werd ook niet gevraagd), alleen gestemd. Het derde ordevoorstel haalde het wel. Namelijk om vanwege tijdsdruk het raadsvoorstel over de grond van Overgooi, dat eerder op de avond in de carrousel besproken was, meteen in stemming te brengen. Daarna begon een debat over de informatie over de formatie van een nieuw college College = college van B&W in Almere.

Debat over informatie over de formatie

De aanvrager lichtte de aanleiding namens een aantal mede-indieners toe en daarna nam aantal raadsleden deel aan het debat. Kort samengevat vinden ze dat er te weinig informatie over de voortgang bekend wordt gemaakt en dat teveel onduidelijk is over het proces. Ook menen ze dat de opdracht aan de informateur kennelijk is uitgebreid (namelijk om een college te vormen) zonder overleg met de raad. Van de 16 partijen in de raad, praten er nu zeven over een coalitieakkoord. De anderen voelen zich nu in de oppositie gedwongen. Het strookt allemaal volgens hen niet met de verwachting die gewekt was en ze vinden dat het lage vertrouwen in de politiek en de lage opkomst bij de verkiezingen er juist om roepen meer openheid te geven. Ook werd een oproep gedaan om zo snel mogelijk met de hele raad het gesprek te voeren over de belangrijke onderwerpen die raadsbreed gevoeld worden, ook met het oog op de begroting die in het najaar weer op de agenda komt. Hij vroeg erom de hele raad een constructieve rol te geven in het vinden van een akkoord. Namens de zeven onderhandelende partijen reageerde één raadslid op de verschillende debaters, soms met een korte toelichting op proces of voortgang, en ze zei het idee om over de belangrijke onderwerpen te praten met de andere onderhandelaars te bespreken. Ze maakte ook duidelijk dat het voor de zeven partijen een moeilijke afweging is wat wel of niet bekend te maken. Ze willen meer openbaarheid, maar om tot een goede coalitie te komen, met goede plannen voor de hele raadsperiode, hebben toekomstige samenwerkingspartners nu eenmaal tijd en beweegruimte nodig om tot overeenstemming te komen. Voor de debaters was het te weinig en de eerste indiener sprak uit teleurgesteld te zijn. Het debat mondde uit in een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. die de Wet open overheid aanhaalt en waarin staat (in het kort) dat informatie die bij de formateur of informateur berust na het afronden van de formatie openbaar is. De hele raad is het hiermee eens, motie aanvaard dus.

Motie: Een beroep op transparantie (RG-159/2022) AANVAARD 45/0

Besluiten

Daarna werden er besluiten genomen. Het werd laat, maar de vergadering sloot voor middernacht. U vindt de besluiten op de gebruikelijke plek op onze website: raadvanalmere.nl/besluiten. Tip: meestal staan ze hier al binnen vijf minuten na het sluiten van de vergadering, dus als u nog eens in het holst van de nacht, met starende ogen naar een duister plafond wilt weten wat uw raad besloten heeft, dan kan dat.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Kascommissie
Kascommissie
2022-06-24
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: gemeenteraad
Raadsnummer :