Agendawijzer

10-11-2022

Pluryn financiën

Meisje op schommel

17 november, de raad wil weten wat er aan de hand is bij jeugdzorginstelling Pluryn.

17 november - Omdat het over zaken betreffende een onderneming gaat, is het gerechtvaardigd dat de raad hierover in beslotenheid praat. Wat iedereen wel mag weten is dat de portefeuillehouder toezegde op korte termijn een technische sessie te organiseren over de sturing op Jeugdhulp met Verblijf GGZ en de bijbehorende aanbestedingsregels voor eind december 2022. Zo'n technische sessie moet raadsleden objectief inzicht te geven in de vragen waarop zij antwoorden moeten geven.

Waar gaat het over?

Uit de pers werd bekend dat de gemeente Almere zich zorgen maakt over jeugdzorginstelling Pluryn vanwege financiële problemen. Eerder dit jaar werd ook al duidelijk dat Triade Vitree, een andere grote jeugdzorgaanbieder, ook in ‘financieel zwaar weer’ zit. De verantwoordelijk wethouder deed deze uitspraak bij de rapportage over de uitvoering van de jeugdzorg in Almere in het eerste halfjaar 2022. Misschien is financiële steun vanuit de gemeente nodig. In het artikel is ook te lezen dat Pluryn verbaasd is dat de verantwoordelijke wethouder zich uitlaat over de financiële positie van Pluryn. Ze herkennen zich niet in de term ‘financieel zwaar weer’ en het is nieuw voor ze dat financiële ondersteuning een optie is.

Enkele raadsleden willen nu weten wat er aan de hand is. Ze stellen vast dat de raad niet vooraf is geïnformeerd dat (ook) jeugdzorgaanbieder Pluryn in financieel zwaar weer zou zitten en moet dat nu vernemen via de media en een bijzin in genoemde rapportage. Gezien de perikelen die er zijn rond Triade Vitree en de consequenties die deze hebben zoals het uitstellen van de inkoop jeugdzorg, en de eventuele financiële steun die vanuit de gemeente moet gaan komen, roepen de uitlatingen die door de verantwoordelijke wethouder zijn gedaan vragen op bij de indieners. Ze stellen vier concrete vragen:

  • Is er sprake van ‘financieel zwaar weer’ bij Pluryn en hoe heeft dit zover kunnen komen?
  • Kan de wethouder de zorgcontinuïteit garanderen en heeft dit gevolgen voor de inkoop jeugdzorg die dit najaar in gang gezet zou worden?
  • ?Als er financiële steun moet komen, aan welk grootte van bedragen moet de raad dan denken?
  • ?Waarom is de raad niet eerder geïnformeerd maar is er gewacht tot de eerste halfjaarrapportage over de uitvoering jeugdzorg 2022? ?

De stukken staan op:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=pluryn&sort=date_desc&filters=year:FILTER%231(2022)

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Financiën, Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: zorg en welzijn
Raadsnummer : rg327/2022