Agendawijzer

PMD+ nascheiding kost meer geld

Raadsnummer: 23076

Geschreven op: 24-03-2023 | Laatst bewerkt op: 23-05-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Rolcontainers bij een voordeur

30 maart, verhoging van de afvalstoffenheffing.


Waar gaat het over?

In 2021 koos de raad voor nascheiding bij het verwerken van afval. Bij nascheiding hoef je niet langer zelf je afval te scheiden. Plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) mogen gewoon bij het restafval. In plaats daarvan sorteert een machine in een fabriek het afval. Dat is makkelijker voor inwoners én de verwachtte resultaten zullen beter zijn. Maar een systeem met nascheiding kost wel meer. Daarom stelt het college College = college van B&W voor om per 1 januari 2024 de afvalstoffenheffing te verhogen. De meerkosten bedragen volgens het raadsvoorstel 11,- euro per huishouden.

Het raadsvoorstel komt nu eerst aan bod bij de Wegingstafel. Daar bepaalt de raad of een bespreking nodig is. Is dat niet het geval? Dan kan er bij de volgende plenaire vergadering meteen gestemd worden.

U vindt de stukken in de documentwijzer:

Het besluit in 2021: https://almere.notubiz.nl/document/10827418/1

Actuele stukken: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=meerkosten%20nascheiding


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

15 juni 2023 - Plenaire vergadering. De raad verwierp alle wijzigingsvoorstellen en stemde in met het raadsvoorstel.

  • Amendement: Meerkosten nascheiding van plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) uit restafval (23076.001) VERWORPEN 8/34
  • Amendement: Maak kosten en opbrengsten in keten van afvalstromen inzichtelijk (23076.002) VERWORPEN 13/29
  • Motie: Transitieplan naar de raad (23076.003) 16/26
  • Raadsvoorstel Meerkosten nascheiding van plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) uit restafval (23076) AANVAARD 34/8

 

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Financiën, Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: afval
Raadsnummer : 23076