Agendawijzer

10-02-2022

Politiegeweld?

Politiebureau Almere Stad

Is sprake van discriminatie en geweld door de politie in Almere? Als dat het geval is, hoe vaak gebeurt zoiets? Een van de partijen wil hier opheldering over.

17 februari 2022 - Carrousel, afgerond.

De fractie agendeerde het onderwerp ‘toepassen van geweld en discriminatie door de politie’. De discussie ging niet zozeer over het onderwerp, want raad, politie en burgemeester zijn allemaal van mening dat geweldsmisbruik en discriminatie niet kan. De burgemeester voegde daaraan toe dat het beeld over Almere ook geen reden geeft tot zorg. De discussie ging over de vraag of de burgemeester deze cijfers kan delen met de raad. En dat kan de burgemeester niet, omdat zij simpelweg deze bevoegdheid niet heeft. Het is de minister van Justitie en Veiligheid die deze informatie verstrekt.

Waar praat de raad over?

Een van de raadsleden had al eerder schriftelijke vragen gesteld hoe het staat met de omvang van geweld en discriminatie door de politie in Almere. Maar het raadslid was niet tevreden over de antwoorden. Daarom heeft hij gevraagd om het onderwerp op de agenda van de Politieke Markt te zetten. De partij wil dat informatie hierover op gemeenteniveau beschikbaar komt.

Waarom praat de raad hierover?

In de Politiewet staat dat wanneer de politie de openbare orde handhaaft en wanneer zij hulp verleent, zij dat doet onder het gezag van de burgemeester. Ook staat er in die wet dat de burgemeester over de uitoefening van dit gezag verantwoording schuldig is aan de gemeenteraad. Het gaat er nu om of geweldstoepassing en discriminatie onder dit gezag en daarmee deze verantwoordingsplicht valt. En als dat niet zo is of de burgemeester de raad toch kan of wil informeren als de raadsleden dat graag blijken te willen.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 17 februari 2022 en in de gesprekswijzer.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
Tags: veiligheid
Raadsnummer : RG63/2022