Agendawijzer (wat)

17-06-2022

Pride Photo expositie

Foto van raadslid Shadi Nikshomar tijdens een carrouselbespreking in de Politieke Markt

Een expositie naast het station is aangepast en er zijn foto's beklad. Enkele raadsleden willen weten hoe het zit.

Afgerond.

Het debat ging op de 23e niet door, vooral omdat het debat over de Floriade de aandacht verdiende. Intussen werd ook de expositie beëindigd en diende het college haar ontslag in. De indiener van het debatverzoek vond het niet zinvol meer om er nog over te praten en trok zijn verzoek in.

23 juni - plenair: verzoek tot debat

Een van de raadsleden stelt voor om met de wethouder te praten over wat zij vorige week tijdens het actualiteitenhalfuur heeft gezegd. Dit naar aanleiding van nieuwe informatie die de aanvrager heeft gekregen. Bij aanvang van het interpellatiedebat krijgt de aanvrager eerst gelegenheid dit toe te lichten.

Laatste nieuws 23 juni: In de dagen voorafgaand aan deze agendering haalde de organisatie de expositie weg. De expositiepanelen waren door vandalisme erg beschadigd en ze moeten voor een volgende expositie-opstelling nu eerst worden gerepareerd.

Bij aanvang van de plenaire vergadering besloot de raad dit interpellatiedebat nu niet te houden, er is ook al het debat over de Floriade. Op het moment van schrijven van dit artikel is nog niet bekend of het debat over de Pride-expositie nog gevoerd gaat worden.

Waar gaat het over?

De raad is pluriform, oftewel: raadsleden kunnen heel verschillend denken over eenzelfde onderwerp. Dat bleek tijdens het actualiteitenhalfuur.

Aanleiding waren de bekladding en verplaatsing van fotopanelen van de expositie ‘Pride photo’ in Almere Centrum. De portefeuillehouder kreeg van twee raadsleden over ditzelfde onderwerp vragen, zoals: waarom is er besloten een intieme foto te verplaatsen en door wie? Hoe blijven we in gesprek met de LHBTI gemeenschap nu dit is gebeurd? Hoeveel klachten zijn er daadwerkelijk ingediend en wat doe het College aan de ontstane schade? Moet de bekladding gezien worden als teken van een té expliciete tentoonstelling? Kan de tentoonstelling langer blijven staan?

De portefeuillehouder lichtte toe hoe er, nádat er commotie ontstond over de intieme beelden en de bekladding hiervan, ter plekke gezamenlijk over werd gesproken. Maar dat de organisatie zélf besloot om de indeling van de expositie te veranderen.
Vervolgens maakte ze duidelijk dat er een persoonlijke mening (van de portefeuillehouder) was verspreid, die ging over de waardering van de beelden, en die mogelijk als veroordelend zou kunnen zijn opgevat. Dat was niet haar bedoeling en ze bood er excuses voor aan. Ze benadrukte dat de gemeente de tentoonstelling helemaal niet veroordeeld, maar juist denkt dat die het maatschappelijk gesprek over het onderwerp op gang kan brengen.

Het merendeel van de aanwezigen sprak zijn waardering uit voor het standpunt en de reactie van de portefeuillehouder.

Vergelijkbare artikelen
Omgevingswet
Omgevingswet
2022-01-29
Sportnota
Sportnota
2021-12-01
Artikel delen:
Portefeuilles: Kunst en cultuur, Inclusiviteit, diversiteit en integratie
Tags: openbare ruimte
Raads Number : rg163/2022, rg164/2022