Agendawijzer (wat)

02-09-2022

Programmabegroting 2023

Foto van veel euromuntjes

De planning voor de bespreking van de Programmabegroting 2023

22 september 2022 - carrousel

Het college biedt de raad ieder kwartaal een financiële rapportage aan. Doel hiervan is de raad inzicht te geven hoe Almere er financieel voorstaat en de raad in staat te stellen daar zo nodig op bij te kunnen sturen. Twee rapportages vallen samen met de besluitvorming over resp. de Perspectiefnota en Programmabegroting. Over de andere twee rapportages is een separaat raadsbesluit nodig. Daarom ligt nu de tweede financiële kwartaalrapportage over 2022 ter besluitvorming voor.

8 september 2022 - carrousel

De tweede financiële rapportage 2022 stond in de carrousel op de agenda bij besluitrijp en in plenair om een besluit over te nemen. Er werd dus van uitgegaan dat het onderwerp door de raad niet verder besproken hoeft te worden. Maar de raad beslist anders; die wil er wél over praten. Dus komt het in een komende vergadering alsnog op de agenda.

Algemeen

In het najaar gaat de raad de begroting van 2023 bespreken; de Programmabegroting. Dat is altijd belangrijk, want daarin staan de voornemens waar het publieke geld naar toe gaat. Dat is voor organisaties en inwoners belangrijk, want veel van het geld gaat in de vorm van subsidies naar hen terug. De raad neemt er daarom goed de tijd voor, zodat hij ook de mening van de stad kan meewegen. Voor het behandeling is een voorlopige planning gemaakt.

6 oktober       derde financiële kwartaalrapportage
                        12:00 uur stukken onder embargo voor de raad beschikbaar
                        16:00 uur technische toelichting voor de raad
                        aanbieding Programmabegroting tijdens de Politieke Markt
13 oktober     16:00 uur tafeltjesmarkt (raadsleden kunnen vragen stellen aan deskundige ambtenaren in het stadhuis)
                        's avonds plenaire behandeling in de Politieke Markt (algemene beschouwingen)
20 oktober     Geen PM vanwege herfstvakantie
25 oktober     Indienen moties en amendementen voor 11:00 uur
1 november    Raadsbrief met collegeacties op moties/amendementen
3 november    Bespreking moties/amendementen met collegeleden in verschillende zalen
10 november  Besluiten

Waar vind ik de stukken?

Dat kunnen er best wel veel zijn. Het gemakkelijkst vindt u documenten die ú interesseren met trefwoorden via onze documentwijzer.

Artikel delen:
Portefeuille: Financiën
Tags: gemeente almere
Raads Number : rv56/2022