Agendawijzer (wat)

24-06-2022

Programmarekening 2021

Schermafbeelding van de financiele website van de gemeente Almere

In de programmarekening legt het college verantwoording af over het voorgaande jaar.

14 juli - besluit
  • Raadsvoorstel Vaststelling Programmarekening 2021 (RV-39/2022) AANVAARD 31/10

7 juli - carrousel

11 moties en amendementen werden besproken. De programmarekening is een verantwoording van het voorgaande jaar. Heel veel kan er niet veranderd worden aan wat in het verleden ligt, maar in de programmarekening zijn ook de verwachtingen over de resultaten van grondverkoop en bijvoorbeeld de bezoekers voor de Floriade opgenomen. Door het bekend worden van de tegenvallende bezoekersaantallen van de Floriade moeten die financiële verwachtingen worden bijgesteld. Veel van de besproken moties/amendementen gingen daarom heel specifiek over de Floriade. Zowel over wat nu een realistische verwachting is als over de vraag of er een raadsenquête moet worden gehouden (een onderzoek door de raad). Voor dat laatste vindt de raad het nog te vroeg nu het evenement nog bezig is, deze motie werd ingetrokken om er na de Floriade over door te praten.

  • Amendement: Rekening houden met corona-scenario (RG-179/2022) VERWORPEN 7/33
  • Amendement: Rationaliseren aantal verwachte bezoekers Floriade (RG-180/2022) VERWORPEN 10/30
  • Amendement: Bijstellen bezoekersaantal Floriade (RG-181/2022) AANVAARD 30/10
  • Motie: Garantstelling Staat der Nederlanden (RG-182/2022) VERWORPEN 8/32
  • Motie: Krediet Floriade (RG-183/2022) VERWORPEN 9/31
  • Motie: Ontsla de directeur van de Floriade (RG-184/2022) VERWORPEN 9/31
  • Motie: Opheffen geheimhouding stukken Floriade (RG-185/2022) VERWORPEN 13/27

30 juni - carrousel
's Middags om 16:00 uur was er een technische sessie. Heel wat raadsleden en ambtenaren kwamen bijeen om zich te laten informeren over de financiële verantwoording van het college: de Programmarekening. Omdat de kosten van de Floriade zo'n groot effect hebben op de financiën van de gemeente moesten de actuele verwachtingen ook worden bijgewerkt. De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente (het college), maar vond wel plaats in de raadzaal. Technische sessies zijn niet-politiek en daarom meestal alleen voor raadsleden, zodat ze in alle vrijheid dingen kunnen vragen of zeggen, zonder daar in de media meteen op afgerekend te worden. Raadsleden zijn immers gewoon gekozen inwoners, die over soms moeilijke onderwerpen besluiten moeten kunnen nemen. Maar in dit geval mocht ook de pers komen, zodat ook zij zich wat meer in de complexe financiën kunnen verdiepen. Want persmensen zijn ook gewoon mensen, die over soms moeilijke onderwerpen moeten berichten.
Carrouselbespreking
En 's avonds vond meteen de politieke bespreking van hetzelfde onderwerp plaats. Daar werden de verschillen tussen de raadsleden duidelijk zichtbaar. Er is heus geen verschil van mening over het drama van de financiële tekorten. Maar over wat er nu verder gebeuren moet lopen de meningen verder uiteen. De discussie ging ook veel over de mogelijke bezoekersaantallen. Het college stelt voor de verwachting te verlagen. En er werd gesproken over doorgaan of stoppen. Dat laatste stelt het college niet voor. Het voelt misschien een beetje alsof de hele Floriade alleen maar gaat over geld, maar enkele raadsleden wezen erop dat er toch ook een mooie expositie gaande is.
De bespreking duurde van 19:00 tot circa 22:45 en vond op het scherpst van de snede, maar op een nette manier plaats; wat wij het 'goede gesprek' noemen. Daarmee zijn natuurlijk de problemen niet opgelost, maar het draagt er wel aan bij dat alle betrokkenen een helder beeld krijgen van de stand van zaken en van de mening van hun politieke medespelers. Volgende keer (7/7) wordt er over de moties en amendementen van de programmarekening gesproken. En dat gaat dus over veel meer dan de Floriade.
16 juni 2022 - carrousel: helderheid en overzicht

De accountant was te gast bij de raad en schiep helderheid en duidelijkheid over de financiële verantwoording.

Na afloop van elk begrotingsjaar wordt de programmarekening opgesteld, waarin wordt aangegeven wat er van de plannen geworden is. De accountant sprak met de gemeenteraad over de programmarekening van het afgelopen jaar 2021: wat viel hem op en waar zitten de aandachtspunten voor de raad? De accountant bracht helder en overzichtelijk in beeld wat hem was opgevallen, waarbij er nog een aantal onzekerheden zijn, die later nog besproken worden. Er waren ook mooie woorden van waardering voor de accountant die na 7 jaar samenwerking met de raad nu zijn laatste bijeenkomst had.
Waar gaat het over?

Tijdens de Politieke Markt van 19 mei sprak de raad over zowel de Programmarekening als over de Perspectiefnota. Over die laatste is inmiddels besloten. Op de 16e behandelt de raad de Programmarekening. Daarin legt het college (financieel) verantwoording af over het voorgaande jaar (2021). Het is een financiële rapportage. De meeste raadsleden zijn geen financieel specialisten, het zijn uw mede-inwoners, maar die moeten hier wel een oordeel over vellen. In eerdere bijeenkomsten kreeg de raad al kennis aangereikt in studiebijeenkomsten. Zo worden ze geholpen om hun controlerende werk zo goed mogelijk te doen

Waarom praat de raad hierover?

De gemeente (gemeentelijke organisatie onder leiding van het college van B&W) moet een goed financieel beleid en beheer voeren, maar de raad gaat moet dat controleren. Daarom rapporteert het college door middel van de jaarlijkse Programmarekening over haar werkzaamheden en de financiële resultaten daarvan.

Wat vind ik de stukken?

Sowieso vindt u de financiën van de gemeente altijd heel gemakkelijk op https://almere.pcportal.nl/

Kijk bij de agendering op 16 juni en in de gesprekswijzer voor de linkjes naar de documenten.

  • Op 23 juni bespreekt de raad de moties/amendementen.
  • Op 30 juni moet een besluit worden genomen, tegelijk met het besluit over het MPGA.
Vergelijkbare artikelen
Legesverordening
Legesverordening
2022-06-10
Geld woningbouw
Geld woningbouw
2022-02-04
Artikel delen:
Portefeuille: Financiën
Tags: financien
Raads Number : rv39/2022