Agendawijzer

Programmarekening 2023

Raadsnummer: 24166

Geschreven op: 13-06-2024 | Laatst bewerkt op: 14-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Programmarekening

Financiële Verantwoording 2023

Waar gaat het over?

De programmarekening 2023 van de gemeente Almere geeft een overzicht van de financiële prestaties en beleidsuitvoeringen van het afgelopen jaar. Deze jaarlijkse rapportage combineert de jaarrekening en het jaarverslag, waarin gedetailleerd wordt beschreven welke plannen de gemeente had, wat er daadwerkelijk is uitgevoerd, en welke uitgaven en inkomsten er zijn geweest. Het doel van de programmarekening is om inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente en de behaalde resultaten van 2023. De gemeente moet deze informatie voor 15 juli 2024 naar de Provincie Flevoland sturen, die toezicht houdt op de financiële gezondheid van Almere. Voor het eerst bevat de programmarekening ook een rechtmatigheidsverantwoording, waarin de gemeente zelf aangeeft of alle uitgaven volgens de regels zijn gebeurd.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt de programmarekening 2023 om te bepalen of zij het eens zijn met de manier waarop het college het afgelopen jaar het budget en het beleid heeft uitgevoerd. Deze goedkeuring is noodzakelijk volgens de Gemeentewet. Daarnaast beoordeelt de raad de reactie van het college op het accountantsverslag van PwC, die heeft gecontroleerd of de jaarrekening een betrouwbaar beeld geeft van de werkelijkheid. Het accountantsverslag en de reactie van het college helpen de raad om een weloverwogen beslissing te nemen over de financiële rechtmatigheid en de algehele financiële situatie van de gemeente. Door deze bespreking kan de raad zijn controlerende taak vervullen en ervoor zorgen dat de gemeente Almere financieel gezond blijft en dat toekomstige begrotingen en uitgaven goed worden beheerd.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24166


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

  • Geef zienswijze op gebruik kunstmatige intelligentie (AI) (24166.001) GEWIJZIGD AANGENOMEN 30/13
  • Programmarekening 2023 (24166) AANGENOMEN 36/7

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Financiën
Tags: financien
Raadsnummer : 24166