Agendawijzer

Programmarekening en Perspectiefnota

Raadsnummer: rv39/2022

Geschreven op: 13-05-2022 | Laatst bewerkt op: 10-06-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Aanbieding van een petitie in de raadzaal

De voorstellen, moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. en amendementen zijn besproken en er kunnen besluiten genomen worden.

 

9 juni - carrousel
  • Amendement: Terugdraaien bezuiniging beheer en onderhoud (RG-122/2022) VERWORPEN 18/27
  • Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. : Speelhaven (RG-130/2022) AANVAARD 45/0
  • Motie: Meer zicht op financiële risico's binnen de jeugdhulp (RG-128/2022) AANVAARD 45/0
  • Motie: Actieplan tegen discriminatie (RG-125/2022) AANVAARD 26/19
  • Motie: Kostendelersnorm loslaten per 1 juli 2022 (RG-126/2022) VERWORPEN 14/31
  • Motie: Samenwerking met aib stopzetten (RG-127/2022) AANVAARD 29/16

  • Raadsvoorstel Perspectiefnota 2023 (RV-40/2022) AANVAARD 40/5

2 juni - carrousel

De bespreking begon met het aanbieden van een petitie namens iets meer dan 4.000 inwoners. In de petitie roepen ze op om een bezuiniging voor welzijnsorganisatie De Schoor terug te draaien, zodat De Speelhaven in Almere Haven niet gesloten hoeft te worden. Het gaat om zo'n 50.000 euro per jaar. Door enkele raadsleden was eerder ook al een motie ingediend die om hetzelfde vraagt. En die werd kort na de insprekers besproken. Maar die motie werd door de indieners aangehouden, omdat de gemeente met de Schoor al aan het praten is over een oplossing. Misschien wordt hij later alsnog ingediend.

Het was overigens een van de veertien moties/amendementen die waren ingediend, waarmee de raadsleden de Perspectiefnota willen bijsturen in een door hen gewenste richting. Heel veel discussie leverde het niet op en de vergadering was sneller klaar dan gepland.

19 mei 2022 - carrousel

Op de 19e ging de raad onderling en met de wethouder in gesprek. De Perspectiefnota wordt meestal in de vorm van algemene beschouwingen besproken, maar omdat er nèt verkiezingen zijn geweest, is hij deze keer 'beleidsarm'. Er staan dus geen heel grote plannen in en dat is best logisch, want dat is aan de nieuwe raad en een nieuwe college College = college van B&W .

De vergadering bestond feitelijk uit twee delen, de programmarekening is de verantwoording van vorig jaar, die wordt later opgepakt. Dus zespraken over de de perspectiefnota; de voorspelling voor volgend jaar. In deze ronde ging het de raad vooral om van de portefeuillehouder en mede-raadsleden te horen hoe ze over de plannen denken. Mede op basis daarvan maken ze moties of amendementen om de plannen wat meer in de richting van hun idealen te sturen.

Waar gaat het over?

Jaarlijks keren deze onderwerpen terug op de agenda van de raad. De Programmarekening is de financiële verantwoording, de Perspectiefnota een financiële vooruitblik. Op 21 april was er een studiebijeenkomst zodat de raadsleden hun kennis over deze onderwerpen konden vergroten. Van de Programmarekening werd eerder al bekend dat er geld over is overgebleven in 2021. Het college doet zelf voorstellen wat daarmee gedaan kan worden. Maar het is aan de volksvertegenwoordigers om daarover te besluiten. Goeie kans dat ze met andere ideeën komen.
De Perspectiefnota wordt meestal in de vorm van algemene beschouwingen besproken, maar omdat er nèt verkiezingen zijn geweest, is hij deze keer 'beleidsarm'. Er staan dus geen heel grote plannen is en dat is best logisch, want dat is aan de nieuwe raad en een nieuwe college.
In de gesprekswijzer vindt u niet alleen de linkjes naar de jaarrekening en de nota, maar ook naar interessante presentaties van de studiedag én heel begrijpelijke filmpjes op de leeromgeving voor raadsleden over de gemeentefinanciën. Het linkje in de gesprekswijzer is een 'binnendoor' route voor raadsleden, maar u kunt ze ook lezen op: https://academieportal.nl/skillsacademy/start. Tik in financiën en u krijgt een schat aan informatie.

Waarom praat de raad hierover?

De raad heeft het budgetrecht; het college komt met voorstellen en rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden, maar de gekozen volksvertegenwoordigers nemen de beslissingen namens de stad.

Waar vind ik de stukken?

Begin bij de gesprekswijzer. Maar de financiële stukken van de gemeente staan op een speciale website: https://almere.pcportal.nl/


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Financiën
Tags: financien, geld
Raadsnummer : rv39/2022 en rv40/2022