Agendawijzer

Projectencarrousel, een kijkje in de toekomst

Raadsnummer:

Geschreven op: 04-11-2022 | Laatst bewerkt op: 10-11-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van raadsleden en ambtenaren die plattegronden en illustratie bekijken

Een beetje inzicht in de vele stedebouwkundige ontwikkelingen in onze stad.

Waar gaat het over?

Al vóór 16:00 verzamelen zich tientallen raadsleden en fractieassistenten op D2. Ze verdelen zich over drie vergaderzalen, maar bijna niemand gaat zitten. Want op de vergadertafels liggen grote tekeningen, plattegronden en kleurige illustraties. Het zijn plannen voor de stad van de toekomst en toch gaan ze allemaal over Almere. De gebieden waar het over gaat zijn Duin, Stadstuinen, Poort West, Nobelhorst en het stadscentrum. Vooral in de plattegronden is goed te herkennen waar de al bestaande stad ligt en hoe de nieuwe ontwikkelingen daarop aansluiten. In de illustraties schitteren de ambities om onze stad steeds mooier te maken. En het is allemaal een zichtbare vertaling van een dringende noodzaak.

Want in een jaar of tien moeten we hier 25.000 nieuwe woningen bouwen. En daarnaast zorgen voor voorzieningen en voor ruimte voor bedrijven, zodat Almere zich als complete stad verder ontwikkelt. Ambtenaren van de afdelingen Gebiedsontwikkeling en Economische Ontwikkeling en Grondzaken werken met veel bezieling aan de ontwikkeling en realisatie van de plannen. En op deze middag vertellen ze er met veel bezieling over aan de raadsleden.

Over sommige van de plannen is al besloten, ze zijn al in ontwikkeling, andere komen nog eens bij de raad en inwoners langs. Maar er worden geen politieke vragen gesteld en raadsleden gaan wel met elkaar in gesprek, maar niet in discussie. Het gaat om kijken naar de toekomst, de perspectieven. In deze bijeenkomst helpen de ambtenaren de raad om overzicht te houden op wat er allemaal tegelijk en op zoveel plekken in de stad gebeurt.

Duin

Duin is al, zonder terughoudendheid, schitterend. Maar er moet wel verder worden gewerkt aan het scheppen van dit woonlandschap. In het Muiderbos ontwerpen ze een inrichtingsplan (wat komt waar) met ruimte voor woningen die mensen zelf bouwen (particulier opdrachtgeverschap) en projecten (van projectontwikkelaars). In Kop Zuid komen drie woontorens in een hoge architectonische kwaliteit en met aandacht voor duurzame ontwikkeling. Er zijn ideeën voor de deelgebeiden Stranddorp en Kreekbos (in schetsen). Wie onlangs in Duin was, kon zien dat het Evenementenstrand al is aangelegd en nu komt het stuk tussen Muiderstrand en de Ijmeerdijk aan de beurt om de sfeer van Duin in aan te brengen.

Stadstuinen

Dit gaat over drie (deel)gebieden in Almere Poort. Twee in oost en eentje in west. En dit is goed nieuws voor de bewoners, want de ontwikkeling van dit stadsdeel heeft door een aantal factoren vertraging opgelopen. Nu wordt hard gewerkt aan New Brooklyn en het maken van een stadsdeelcentrum (Olympiakwartier Oost). In Europa Kwartier Oost 2 gaat het vooral om het verder ontwerpen; mooi is dat hier hoge groene ambities liggen met groen in de nabijheid van alle woningen.

Poort West

Hier moet de wijk verder afgebouw worden. Onderdeel daarvan zijn dertien waterwoningen aan de Frankrijkkade. In overleg met de bewoners is daar een stedebouwkundig programma van eisen voor gemaakt.

Nobelhorst

Ook al is er op dit moment onrust over de ontwikkeling op het groene veld, het beoogde dorpse karakter wordt onverminderd doorgezet in de plannen voor fase drie en vier. In Nobelhorst wordt overal gebouwd en ingericht. Veel aandacht was er voor de ideeën over Twentsekant. Dat had de bestemming bedrijventerrein, maar die wordt deels aangepast, zodat er ook woningen en winkels kunnen komen. En een school. Het stuk langs de snelweg blijft een gemengd bedrijventerrein.

Stadscentrum

Ontwikkelingen in ons stadshart vallen vanzelfsprekend op. Iedereen kan zien dat achter het station, bij de Wisselweg al een enorme ruimte is ontstaan, omdat daar de grote kantoorgebouwen zijn gesloopt. Hier komen ruim 900 woningen in verschillende, behoorlijk hoge gebouwen. Hopelijk kan de bouw in 2023 beginnen. Bekend, maar nog niet zichtbaar is dat hogeschool Windesheim aan de Esplanade een prominent gebouw krijgt. Daar zijn ontwerpers volop mee aan de gang. En ook bekend, maar wat minder bekend, is dat de Landdrostdreef wordt omgebouwd tot een 'stadsstraat' met (ook) ruimte voor voetgangers en fietsers. Kantoren worden woningen, gevels worden mooier gemaakt en het moet een aantrekkelijk gebied worden dat echt bij het stadscentrum gaat horen.

Zoals hierboven geschreven: al die verschillende plannen zijn in verschillende fases van de ontwikkelingen. Sommige zijn in uitwerking, andere zitten nog in een pril stadium. Dat betekent ook: over sommige is al besloten, voor anderen is of gaat de gemeenten nog met de stad en de raad in gesprek.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: plannen
Raadsnummer :