Agendawijzer

Raadsonderzoek naar de besluitvorming rond afvalwaterverwerking in Oosterwold

Raadsnummer: 24039

Geschreven op: 09-02-2024 | Laatst bewerkt op: 15-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Riolering

Helderheid in zicht: Onderzoek naar afvalwaterverwerking in Oosterwold.

 

Waar gaat het over?

Het rapport "Troebel water – raadsonderzoek naar de besluitvorming rond afvalwaterverwerking in Oosterwold" onderzoekt de besluitvorming van de gemeente Almere over het volledig rioleren van Oosterwold, wat geraamd wordt op ruim 60 miljoen euro. Deze beslissing volgt op jarenlange bekendheid met de juridische en kwalitatieve risico's van niet rioleren sinds 2012. Het onderzoek, uitgevoerd door Necker op verzoek van de gemeenteraad, stelt kritische vragen over waarom er niet eerder is ingegrepen gezien de beschikbare informatie.

 

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit rapport om te begrijpen hoe het mogelijk was dat er ondanks de bekende risico's niet eerder actie is ondernomen. Dit gesprek dient niet alleen als verantwoording voor de genomen beslissingen maar ook als basis voor eventuele toekomstige maatregelen om vergelijkbare situaties te voorkomen. Het doel is inzicht te verkrijgen in de besluitvormingsprocessen en te bepalen of en hoe politieke besprekingen met het college nodig zijn voor vervolgacties.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/item%2F913764


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Drie onderzoekers van bureau Necker gaven een toelichting op het onderzoek dat zij in opdracht van de raad hebben uitgevoerd. In een korte en kernachtige presentatie lichtten zij de aanpak, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek naar de besluitvorming over afvalwaterverwerking in Oosterwold toe. Zij adviseerden de raad aanbevelingen uit eerdere onderzoeken op te volgen en over de opvolging van de aanbevelingen in dit rapport concrete afspraken te maken met college en partners. Raadsleden hadden vervolgens de gelegenheid de onderzoekers te bevragen en maakten daar gretig gebruik van. Aan het slot van de vergadering werd breed de behoefte uitgesproken het rapport te agenderen voor een politieke bespreking. Enkele raadsleden nemen gezamenlijk het initiatief daarvoor.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: riolering
Raadsnummer : 24039