Agendawijzer

Raadsrapportage jeugdzorg

Raadsnummer: 23274

Geschreven op: 31-05-2023 | Laatst bewerkt op: 12-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Krijttekening van de balans tussen hart en hoofd

De raad wil goede informatie krijgen om de best mogelijke beslissingen over de jeugdzorg te kunnen nemen.

 


Waar gaat het over?

Het gaat erover dat kinderen en jongeren in onze stad allemaal een kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Soms is daar wat hulp of ondersteuning voor nodig en dat maakt het vaak ingewikkeld. Er zijn veel verschillende mensen en organisaties mee gemoeid. En veel geld. De raad praat al jaren (en ook vaak) met de gemeente over verbetering van de jeugdzorg en het blijkt moeilijk om er grip op te krijgen. Dat komt misschien voor een deel door de informatie waarop de raad zijn beslissingen moet baseren. Is het wel de juiste informatie, is die informatie wel toereikend en geeft die inzicht in het geheel?

Gemeenteraad, ambtenaren en het college College = college van B&W van B&W besloten eind 2022 te kijken of een totaalrapportage mogelijk was, maar het bleek onvoldoende te zijn. Enkele raadsleden hebben zich er daarna verder in verdiept en bedachten een rapportageopzet, waarmee de raad twee keer per jaar een totaaloverzicht kan worden geboden. Dat bespraken ze daarna met gemeenteambtenaren en de wethouder. Ook werd een concept-rapportage in deze opzet gemaakt om te kijken of het bruikbaar is. Die werd begin april met enkele andere raadsleden besproken. Nu is het tijd om er met de hele raad over te praten en er (eventueel) een besluit over te nemen.

Waarom praat de raad hierover?

Raadsleden dienen zelf een raadsvoorstel in, dat heet dan een initiatiefvoorstel. Ze stellen voor dit voorstel in de raad te bespreken.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer:

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=raadsrapportage%20jeugd


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De indieners van het agendavoorstel stelden vragen aan het college over de structuur en de inhoud van de rapportage. De wethouder gaf gestructureerd antwoord op de vragen. Bijvoorbeeld waarom er op dit moment geen KPI's (kritische prestatie indicatoren) opgenomen zijn in de rapportage. Dat wil zij wel graag, maar op dit moment zijn daar geen afspraken over gemaakt met de jeugdaanbieders. Dat betekent dat je deze cijfers ook niet zomaar in de rapportage op kunt nemen. Bij de volgende contracten in de komende aanbesteding wordt dit wel opgenomen.

Ook was het niet duidelijk waar het hoofdstuk 'Grip op de Jeugdzorg' was verwerkt. In een voetnoot is aangegeven dat dit onderdeel in de andere hoofdstukken is verwerkt. De wethouder gaf aan dat dit inderdaad wel een beetje verstopt was. 

Dit was de eerste rapportage die is opgeleverd volgens het format dat de raad voor de zomer van 2023 had vastgesteld. Het is een ontwikkeltraject, niet alle cijfers waren op dit moment inzichtelijk en beschikbaar. Daarom gaat de wethouder met de informatie die ze heeft gekregen de volgende rapportage weer verbeteren.

De raad wil in de volgende rapportage graag terugzien welke visie er is op de Jeugdzorg in Almere en hoe de doelen behorend bij deze visie (stapsgewijs) behaald gaan worden. Ook wil de raad terugzien of de inwoners tevreden zijn over de geboden zorg. De raad wil graag een totaalplaatje van de Jeugdzorg in Almere. 

Het onderwerp is voldoende besproken. Februari 2024 verschijnt de volgende rapportage Jeugdzorg over de kwartelan 3 en 4 van 2023.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: jongeren
Raadsnummer : 23274 23134