Agendawijzer

Realisatie flexwoningen op het Annapark

Raadsnummer: 24037

Geschreven op: 02-02-2024 | Laatst bewerkt op: 28-02-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Een foto van een hijskraan op een bouwplaats

Tijdelijke woningen in Annapark: Een flexibele oplossing voor Almere

 

Waar gaat het over?

Het voorstel van het college College = college van B&W behandelt de bouw van 192 tijdelijke woningen in het Annapark in Almere, bedoeld om de huidige woningnood te verlichten. Deze woningen, gericht op mensen met lagere inkomens en startende leraren, zijn gepland om 15 jaar te blijven staan, waarna ze naar een andere locatie verplaatst worden. Dit initiatief komt voort uit de noodzaak om snel betaalbare woonruimte te bieden en tegelijkertijd het lerarentekort aan te pakken.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel vanwege de unieke aanpak van flexwoningen als oplossing voor het acute woningtekort. Het plan omvat niet alleen de realisatie van deze woningen maar ook het toekomstige hergebruik, waardoor de investering duurzaam is. De raad overweegt de financiële implicaties, zoals de noodzakelijke risicoreservering van €2,7 miljoen en de impact op de gemeentelijke financiën. De bespreking is gericht op het vinden van een evenwicht tussen het dringend aanpakken van woningnood en de financiële haalbaarheid en risico's van het project.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Annapark


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Tijdens de Politieke Markt van 14 maart 2024 is het voorstel aangenomen (35/6 stemmen). 


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing), Wonen, leefbaarheid
Tags: annapark
Raadsnummer : 24037