Agendawijzer

Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Flevoland 2024 - 2027

Raadsnummer: 23328

Geschreven op: 14-12-2023 | Laatst bewerkt op: 15-12-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Regiovisie Aanpak huiselijk geweld

Gemeenten, maatschappelijke organisaties en justitiepartners werken samen aan het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld.

Waar gaat het over?

Het voorstel van het college College = college van B&W aan de gemeenteraad betreft de goedkeuring van de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor de periode 2024-2027 in Flevoland. Deze visie omvat de strategieën en uitgangspunten die zullen worden geïmplementeerd om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, te signaleren en duurzaam aan te pakken. Het document benadrukt preventie, gefaseerde samenwerking, thuiszorg en voortdurende verbetering van de aanpak als kernprincipes.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad wordt betrokken omdat gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht zijn om een regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te ontwikkelen. Het voorstel benadrukt het belang van lokale beleidsruimte en lokale samenwerkingsafspraken die moeten aansluiten bij de specifieke situatie en behoeften van elke gemeente. Daarnaast dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen voor de uitvoering van de regiovisie en dient deze betrokken te zijn bij de jaarlijkse evaluatie en eventuele aanpassingen van de aanpak.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://almere.notubiz.nl/document/13626013/


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.