Agendawijzer

Rekenkamer rapport woonruimteverdeling

Raadsnummer: 24068

Geschreven op: 08-03-2024 | Laatst bewerkt op: 13-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Wonen

Naar een transparante toekomst: De toewijzing van woonruimtes in Almere

Waar gaat het over?

Op 18 januari werd een belangrijk rekenkamerrapport over de verdeling van woonruimtes in Almere gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dit rapport heeft tot gesprekken geleid tussen de gemeenteraad en het college College = college van B&W over de huidige situatie en de voorgestelde verbeteringen in de toewijzing van urgente woonruimtes. Er zijn drie hoofdpunten van zorg. Ten eerste, hoe de gemeente de informatievoorziening aan de bewoners kan verbeteren, vooral met betrekking tot de verdeling van urgent woningzoekenden. Ten tweede, hoe het college beter inzicht kan krijgen in de particuliere verhuur van sociale huurwoningen, gezien het gebrek aan zichtbaarheid en controle op deze markt. En ten derde, of er naar aanleiding van het rekenkamerrapport aanpassingen gedaan moeten worden aan de huisvestingsverordening, om de adviezen van de rekenkamer te volgen en de woonruimteverdeling te verbeteren.

Waarom praat de raad hierover?

De discussie in de gemeenteraad over dit onderwerp is van cruciaal belang omdat het directe invloed heeft op het welzijn van de inwoners van Almere. De vragen die aan het college gesteld worden, zijn gericht op het verbeteren van de transparantie en eerlijkheid in het systeem van woonruimteverdeling. Het uiteindelijke doel van deze besprekingen is om duidelijkheid te krijgen over de acties die het college zal ondernemen om de aanbevelingen uit het rapport op te volgen en om een plan te maken voor het rapporteren over deze acties. Deze dialoog is essentieel voor het bouwen aan vertrouwen tussen de gemeente en haar inwoners en voor het verzekeren dat elke Almeerder gelijke kansen heeft op een geschikte woning.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

 https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24068


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Het college is ingegaan op de drie gestelde vragen. Alleen de tweede vraag riep vragen van de verschillende raadsleden op. Deze vraag gaat over hoe het college beter inzicht kan krijgen in de particuliere verhuur van sociale huurwoningen, gezien het gebrek aan zichtbaarheid en controle op deze markt. Het Rekenkamerrapport heeft een grove schatting gedaan dat jaarlijks 230 vrijkomende particuliere huurwoningen onder de liberalisatiegrens van kleine particuliere verhuurders vallen. Het college geeft aan dat volgens de eigen schatting dit aantal vele malen lager moet liggen, maar dat er onvoldoende capaciteit is om de verdeling van particuliere huurwoningen te sturen. Door het geringe aantal woningen is vooralsnog de keuze gemaakt om hier geen extra (financiële) middelen voor vrij te maken.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: wonen
Raadsnummer : 24068