Agendawijzer

25-02-2022

Reservering voor risico’s

Geld uitgeven

Het is onduidelijk wie geld uit mag geven dat voor risico's bestemd is. Daar stelt het college College = college van B&W een tussenoplossing voor.

10 maart - Plenair, besluit.
Raadsvoorstel Tussenoplossing bestedingen uit risicoreservering en het budgetrecht van de raad (RV-23) AANVAARD 31/13
3 maart - Carrousel

De raad waardeert het dat het college de onduidelijkheid wil wegnemen, over hun bevoegdheid om in urgente gevallen geld dat geserveerd is voor risico's, ook daadwerkelijk uit te geven. De raad wil wel graag dat informatie en verantwoording in zo'n geval op de snelst mogelijke manier plaatsvindt. Daarover dienen een aantal raadsleden een amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. in. Maar omdat de intentie ervan bij alle fracties duidelijk is, is bespreking niet nodig. Volgende week nemen zijn meteen een besluit.

Waar gaat het over?

In de jaarrekening van de gemeente staan een aantal risico’s benoemd waarvoor geld is gereserveerd. Mag het college dat zelf besluiten als zij daarna de raad zo snel mogelijk informeert? Dat is bij calamiteiten het geval, dan is snelle actie nodig. Of moet het toch de raad zijn die hierover beslist en moet het college de raad vooraf om toestemming vragen?

Waarom praat de raad hierover?

Het college wil duidelijkheid scheppen over hoe het zit en stelt een tijdelijke tussenoplossing voor. Deze geldt totdat de nieuwe raad met het college spreekt over nieuw vast te stellen kaders. Actuele aanleiding voor het voorstel is de discussie over het wel of niet beschikbaar stellen van extra geld voor de Floriade.

Waar vind ik de stukken?

Gesprekswijzer
Raadsvoorstel
Collegevoorstel

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: bestuur
Raadsnummer : RV23/2022