Agendawijzer

Resultaten evaluatie Bomenkader

Raadsnummer: 24049

Geschreven op: 15-02-2024 | Laatst bewerkt op: 14-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van nieuwe bomen om in het Floriadeterrein aan te planten

Naar een groener Almere: Evaluatie en vernieuwing van het bomenkader

Waar gaat het over?

Het agendavoorstel gaat over de evaluatie van het Bomenkader in Almere (2017) om het beheer van bomen in de stad te reguleren. Het Bomenkader is geëvalueerd om te zien of de beleidsdoelen zijn behaald. Maar ook hoe uitvoerbaar het kader is en of het voor bewoners duidelijk is waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. De evaluatie toont de noodzaak aan om het Bomenkader aan te passen om beter in te spelen op toekomstige uitdagingen zoals klimaatverandering en ziekten die bomen aantasten.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt de evaluatie van het Bomenkader om de bevindingen te overwegen en te beslissen over aanpassingen voor een vernieuwd Bomenkader. Dit is belangrijk om effectief in te spelen op huidige en toekomstige uitdagingen in het beheer van bomen in Almere. De raad zal suggesties en verbeterpunten bespreken, zoals de mogelijkheid voor bewoners om bezwaar te maken tegen bomenkap en de herplantplicht, om het beleid te verbeteren en de vergroening van de stad en de biodiversiteit te ondersteunen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24049 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Op de agenda stonden 4 moties om te bespreken. Het werd een korte vergadering: een fractie kwam tijdens het gesprek tot de conclusie dat zij hun drie moties niet doorzetten naar besluitvorming. De vierde motie over een kapvergunningssysteem kon op sympathie rekenen van een aantal andere fracties. De wethouder gaf aan dat er wordt gewerkt aan een nieuw Bomenkader, wat in een later stadium wordt voorgelegd aan de raad. De zaken die in de verschillende moties werden genoemd zouden hier een plek kunnen krijgen, daarom adviseerde de wethouder tot die tijd af te wachten.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
Tags: bomen
Raadsnummer : 24049