Agendawijzer

Ruggensteunregeling voor jongeren die tussen wal en schip vallen

Raadsnummer: 24112

Geschreven op: 11-04-2024 | Laatst bewerkt op: 27-05-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Odeonstraat

Een dringende oplossing voor de Odeonstraat

Waar gaat het over?

De gemeente Almere staat voor een grote uitdaging. Aan de Odeonstraat in Almere zijn ongeveer dertig bewoners van containerwoningen, waaronder kwetsbare jongeren en statushouders, ernstig getroffen door het dreigende einde van hun huurcontracten. Deze situatie, die op 19 juli 2024 acute dakloosheid kan veroorzaken, valt samen met een periode van hoge woningnood. De betrokkenen hebben vaak geen sociaal vangnet en zijn afhankelijk van de stabiliteit die deze woonvorm biedt. Ondanks hun benarde situatie heeft de woningcorporatie geen passende oplossing kunnen bieden. Dit heeft geleid tot het voorstel van een ruggensteunregeling, geïnspireerd door een succesvolle aanpak in Amsterdam, die kwetsbare inwoners ondersteunt in tijden van huisvestingscrisis.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid stelt voor om op korte termijn, individuele omstandigheden van de bewoners te beoordelen en samen met woningcorporaties te zoeken naar passende huisvestingsoplossingen. Dit vereist mogelijk aanpassingen in beleid en regelgeving, zoals de Huisvestingsverordening. De indiener wil voorkomen dat deze en vergelijkbare situaties zich in de toekomst herhalen en dringt aan op een beleidsherziening voor jongerenwoningen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24112


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Na een duidelijke inleiding door de indiener gaf de wethouder aan dat de woningcoöperatie heeft aangegeven dat de inwoners aan de Odeonstraat tot januari 2025 in hun woning mogen blijven, totdat het onderzoek is afgerond naar het invoeren van een ruggensteunregeling in Almere. Daarmee trok de indiener de motie in.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: wonen
Raadsnummer : 24112