Agendawijzer

11-11-2021

Sanitair in centra

Sanitaire voorziening geschikt voor mensen met een beperking

 

WC's, verschoonplekken, handen kunnen wassen. Voor de meesten niet ingewikkeld. Maar wie een beperking heeft kan in Almere niet in openbare sanitaire voorzieningen terecht.

25 november 2021 - Besluit

In de vergadering 'Besluitrijp' werd de gewijzigde motie (geel gearceerde delen) aangenomen.

18 november 2021 - Carrousel afgerond

Vorige week was er een korte vergadering over de noodzaak van sanitaire voorzieningen in de stadscentra, die ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. In het raadsvoorstel stond dat het geld voor het maken van deze voorzieningen uit het inclusiebudget moest komen. Maar dit soort sanitaire ruimtes zijn duur en het budget is niet toereikend. De deelnemers spraken over andere mogelijkheden, bijvoorbeeld om deze ruimtes bij ondernemers of zorgvoorzieningen in de stad in te richten. De indieners passen hun voorstel aan en leggen het (binnenkort) ter besluitvorming voor.

Waar gaat het over?

In de stadscentra zijn onvoldoende mogelijkheden om naar het toilet te gaan in een openbare ruimte. Bezoekers zijn aangewezen op de welwillendheid van horeca of winkels. Het gaat er ook om dat deze voorzieningen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking.

Waarom praat de raad erover?

Een van de raadsleden bracht met een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd het onderwerp sanitaire voorzieningen op de agenda. In die motie vraagt het raadslid om twee nieuwe sanitaire voorzieningen in het stadscentrum en ééntje in elk ander stadsdeel.


Vervolgbespreking

18 november 2021 -

Te weinig tijd in de carrousel

11 november 2021 - Maar liefst vier insprekers deelden in de korte vergadering van 25 minuten hun persoonlijke ervaringen met het gebrek aan toegankelijke toiletten, zowel openbaar als bij bijvoorbeeld horecaondernemers. Ze zijn erg beperkt in hun mogelijkheden om naar de centra te gaan en het kan leiden tot schrijnende situaties. Maar er was te weinig tijd om alles te bespreken. Volgende week verder.

Waar vind ik de stukken?

In de gesprekswijzer.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Zwarte Piet
2022-11-11
Inclusieparagraaf
2022-10-28
Inclusieparagraaf
Inclusieparagraaf
2022-10-11