Agendawijzer

Schietincidenten, verzoek tot debat

Raadsnummer: rg324

Geschreven op: 04-11-2022 | Laatst bewerkt op: 09-12-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto dichtbij van blauw politie zwaailicht

10 november, de raad debatteert over de recente schietpartijen.

Waar gaat het over?

In de afgelopen week waren er kort na elkaar in de stad enkele schietincidenten. Een raadslid stelt voor om hierover met elkaar in debat te gaan en diende daarom een agendaverzoek in. De titel is: doen wat nodig is om Almere veilig te houden.
Omdat het een actueel onderwerp is, wil het raadslid dit zo snel mogelijk bespreken. De agenda voor de 10e was al vastgesteld, maar door met ordevoorstel kan het altijd alsnog aan de agenda worden toegevoegd. En het staat dus als ordevoorstel op de agenda.

Het doel van het debat is antwoord te krijgen op de volgende vragen: ?

  1. Is er een verband tussen de schietpartijen aan de Editiestraat, in een kapsalon in Almere Poort en de schietpartij aan de Hildo Kropstaaat in de Almeerse wijk Tussen de Vaarten?  ?
  2. Zo ja, nee, wat is er nodig om deze geweldige incidenten waar vuurwapens bij betrokken zijn tegen te gaan?  ?
  3. Is het college College = college van B&W bereid om extra inspanning te verrichten om ervoor te zorgen dat het aantal geweldige incidenten zoals het aantal schietincidenten afneemt? Zo ja, nee, wat kan en gaat het college hieraan doen? En/of wat heeft het college van de raad nodig? ?

Bij de agendering (plenair) op 10 november vindt u de stukken.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

10 november, plenair - De gemeenteraadsvergadering begon met een debat over de schietincidenten van de afgelopen weken. Een gedupeerde deed eerst geëmotioneerd haar verhaal, waarna enkele raadsleden met portefeuillehouder Bijleveld het gesprek aan gingen.

Er is veel aandacht en veel inzet voor de veiligheid en op dit soort incidenten wordt snel gereageerd met bijvoorbeeld tijdelijk cameratoezicht. De burgemeester riep aan het einde van het debat iedereen op, vooral ook de inwoners, om bij het zien van iemand met een wapen onmiddellijk het alarmnummer te bellen. Want de politie komt dan meteen in actie om die persoon op te pakken. En er staat een ferme straf op wapenbezit, dus het is een effectief middel.

Artikel delen: