Agendawijzer

18-11-2022

Serious game Omgevingswet

Een foto van raadsleden tijdens een serious game, een raadslid werpt een grote dobbelsteen, anderen kijken toe.

Spelen is leren. Raadsleden en ambtenaren spelen samen een spel om de Omgevingswet te doorgronden.

Het is half vier op de donderdagmiddag als een dozijn politici evenzovele ambtenaren ontmoeten in een grote open ruimte in het Stadhuis. Niet een voor de raad gebruikelijke omgeving, dus een paar komen na een dwaaltocht door dat grote gebouw een paar minuten te laat. Geen probleem en eigenlijk wel een mooie opmaat. Want ze komen bijeen om samen met de ambtenaren in een serious game de nieuwe Omgevingswet te doorgronden. Ook al was de invoering daarvan weer uitgesteld (naar 1 juli 2023), de raad krijgt ermee te maken en het vraagt een heel andere manier van kijken en werken van de raadsleden. Dacht u dat het een leuk spelletje was? Het was leuk om te doen, maar ook best lastig.
 
De Omgevingswet bundelt veel verschillende wetten voor de leefomgeving; van 26 wetten naar 1 wet, van 60 Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling. Het gaat om bouwen, milieum, water, natuur, de procedures en de rollen van verschillende partijen daarin. Wat nu nog een bestemmingsplan heet, is straks het omgevingsplan. Het oogmerk is een goede balans te vinden tussen het benutten van de beschikbare ruimte in ons land (de omgeving dus) en het beschermen van de leefomgeving van ons allemaal. Van ambtenaren wordt gevraagd dat ze anders gaan denken; in plaats van toetsen of iets niet mag, moet het worden: kijken of iets wél kan. Dus van “nee, tenzij… naar ja, mits...”. Ontwikkelingen moeten ook sneller en gemakkelijker (voor initiatiefnemers zoals burgers of ondernemingen) en omdat mogelijk te maken krijgt een gemeente meer bevoegdheden. Maar van de raad is meer nodig dat die daarvóór de hoofdlijnen van het beleid vaststelt (in een omgevingsplan) en de resultaten daarvan in de gaten te houden. De raad heeft meer mogelijkheden zijn ‘kaderstellende’ in te vullen. Hij moet in het belang van alle inwoners van tevoren afwegen wat, waar, wanneer en hoe in onze stad mogelijk moet worden. Dat is een buitengewoon uitdagende taak.
Uw raad is al een hele tijd bezig met zich te verdiepen in die nieuwe taken. Met een serious game worden in het brein van de deelnemers andere deurtjes en raampjes opgezet om de informatie te verwerken. Dit vervolgens in teams van ambtenaren én raadsleden te doen biedt inzicht in elkaars vraagstukken. 
 
Online is heel veel informatie over de Omgevingswet te vinden. We kersenplukten er een paar voor u uit:
 
 
 
 

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.