Agendawijzer

04-02-2022

Short Stirling

Foto van stempel op een werkplek van een ambtenaar van de gemeente

De gemeente wil de kosten van de berging van het vliegtuigwrak bij het Rijk terugvragen.

17 februari - Plenair

Raadsvoorstel Financiële afsluiting project Short Stirling BK716 en vervolg (RV-16) AANVAARD 44/0

10 februari - Carrousel besluitrijp

Over dit onderwerp hoeft naar de inschatting van het presidium niet veel besproken te worden. Daarom stond het eerst op de lijst om als 'besluitrijp' te worden aangemerkt. Daarna kan het meteen door naar de plenaire vergadering om over te stemmen.

En inderdaad: een hamerstuk. Staat komende vergadering klaar om een besluit over te nemen.

Waar gaat het over?

Bij besluitrijp staat het onderwerp Short Stirling. Dit gaat over de berging van het vliegtuigwrak. Het Rijk heeft voor de kosten daarvan een speciaal 'bommenregeling'. Het college College = college van B&W wil daarvan gebruik maken, want dan krijgt Almere alle gemaakte bergingskosten van het Rijk terug.

Waarom praat de raad hierover?

Om de aanvraag voor de bommenregeling te kunnen indienen, moet het college aan het Rijk een raadsbesluit laten zien.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 10 februari.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Tarievennota 2023
2022-12-03
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: financien
Raadsnummer : RV16/2022