Agendawijzer (wat)

02-09-2022

Speeltoestelen van Floriade naar stad

Foto van Floriade met paviljoen en bezoekers

Kunnen de speeltoestellen van de Floriade straks de wijken van Almere in?

29 september 2022, carrousel

De indiener licht het plan toe, daarna praat de raad erover.

Waar gaat het over?

Een raadslid oppert het plan om de speeltoestellen die nu op de Floriade staan na de sluiting in oktober te hergebruiken in woonwijken in de stad.

Waarom praat de raad hierover?

Het onderwerp is als motie vreemd door een raadslid op de agenda gezet.

Waar vind ik de stukken?

Lees de motie hier: https://almere.notubiz.nl/document/11870599/2

 

Vergelijkbare artikelen
Sportnota
Sportnota
2021-12-01
Artikel delen:
Portefeuilles: Wonen, leefbaarheid, Omgeving, omgevingswet, openbare ruimte, stadsbeheer (onderhoud en verbetering)
Tags: Recreatie
Raads Number :