Agendawijzer

Spoed- en Overbruggingsindicaties voor WMO-zorg in Almere

Raadsnummer: 24016

Geschreven op: 12-01-2024 | Laatst bewerkt op: 03-02-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van een jongere zittend op een muurtje

Snellere zorg voor kwetsbaren in Almere: Het belang van spoedindicaties binnen Wmo.

Waar gaat het over?

De motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. focust op het belang van snelle en effectieve zorgverlening aan kwetsbare inwoners van Almere, met name in spoedeisende situaties. Het benadrukt de noodzaak van spoed- en overbruggingsindicaties binnen de Wmo, om te zorgen dat mensen die dringend hulp nodig hebben, deze ook snel kunnen ontvangen. Dit is vooral relevant voor kwetsbare groepen zoals jongeren die op straat belanden, die vaak lang moeten wachten op hulp.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt deze motie omdat er zorgen zijn over de lange wachttijden en bureaucratische processen die inwoners in nood ondervinden bij het aanvragen van Wmo-zorg. Met de motie wil de raad het college opdragen om actief gebruik te maken van spoed- en overbruggingsindicaties en te onderzoeken hoe deze effectief en verantwoord kunnen worden geïmplementeerd. Dit is essentieel om te waarborgen dat alle inwoners van Almere, vooral de meest kwetsbaren, tijdig de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24016


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Tijdens de vergadering deelde een inspreker haar persoonlijke ervaringen met de WMO-zorg. Vervolgens vond er een discussie plaats. De portefeuillehouder heeft toegezegd de huidige situatie te monitoren en de raad zal in het derde kwartaal van 2024 hierover worden geïnformeerd. Als gevolg hiervan is de motie ingetrokken.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: wmo, zorg en welzijn
Raadsnummer : 24016