Agendawijzer

Sportnota

Raadsnummer: RV116

Geschreven op: 01-12-2021 | Laatst bewerkt op: 11-07-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Foto van een groep sporters in de buitenlucht

 

Almere is één grote sport- en beweegaccommodatie en iedereen in de stad kan meedoen. Dat mooie perspectief schetst de gemeente in een nieuwe visie Sportstad Almere 2035.

13 januari 2022 - Besluit; voorstel aanvaard met 37 voor, 6 tegen
16 december 2021 - Carrousel en plenair

Er waren zes moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. /amendementen te bespreken. Er was sprake van dat in de moties/amendementen die bij dit raadsvoorstel horen wijzigingen komen waarover nog over gesproken moet worden. Daarom werden deze én het raadsvoorstel bij aanvang van de vergadering van de lijst gehaald. De (eventuele) bespreking en besluitvorming komen in het nieuwe jaar op de agenda.

De motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd over de Formule 1 werd na een korte bespreking ingetrokken, er bleek weinig animo voor.

9 december 2021 - Carrousel

De wethouder beantwoordde de openstaande vragen. De partijen zullen verschillende moties en amendementen indienen. Deze bespreken ze dan de volgende keer. Net zoals de demonstratie van de Formule 1. Want de motie hierover is nog steeds niet aan bod geweest.

2 december 2021 - Carrousel nog niet afgerond

De raad besprak hoe je daar het beste gestalte aan kunt geven. Anderhalf uur vergadertijd bleek ontoereikend, de wethouder kwam er niet aan toe alle vragen te beantwoorden. Daarom kwamen ze aan het deelonderwerp 'Formule 1' helemaal nog niet toe. Dat komt in de volgende vergadering tegelijk met eventuele moties/amendementen aan bod.

Waar gaat het over?

Almere is één grote sport- en beweegaccommodatie en iedereen in de stad kan meedoen. Dat is het idee dat het college College = college van B&W aan de raad voorlegt in de vorm van een sportnota, waarin de visie Sportstad Almere 2035 is opgenomen. In nota's, visies, programma's en programmalijnen, sleutelprojecten en beleidsvoornemens wil het college daar uitvoering aan geven. Best een hele puzzel wat nu precies waar geregeld wordt, maar het doel is duidelijk.

Formule 1

Omdat de agenda van de raad dit najaar overvol is, heeft het presidium er een tweede onderwerp aan toegevoegd. Het gaat om een 'motie vreemd' van een van de raadsleden, met daarin het idee om in Almere een Formule 1 demonstratie te organiseren. Het presidium stelt voor om eerst het raadsvoorstel van het college te behandelen en pas in de volgende vergadering meteen die motie te bespreken.

Waarom praat de raad hierover?

Het voorstel van het college gaat over een wat verder liggende toekomst: tot 2035. Het uitvoeringsprogramma (wat er gedaan wordt) loopt tot 2026. Over beide moet de raad, namens de inwoners, een mening vormen en besluit nemen.

Waar vind ik de documenten?

In de gesprekswijzer staan links naar de belangrijke documenten.

Bij de agendering op 2 december 2021 vindt u het raadsvoorstel, de sportnota en het collegevoorstel.

2 december 2021, Motie Formule 1

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Sport, recreatie en toerisme
Tags: openbare ruimte, Recreatie, sport
Raadsnummer : RV116