Agendawijzer (wat)

22-04-2022

Sprinter station Muziekwijk

Sprinter

Een foto van een sprinter

Voor veel treinreizigers is het slecht nieuws: zal de sprinter niet langer stoppen op station Muziekwijk?

19 mei  - Besluit
Motie vreemd: Station Muziekwijk is te belangrijk om over te slaan (RG-108/2022) AANVAARD 33/9.

12 mei 2022 - carrousel afgerond

De NS zocht naar oplossingen om de verbinding tussen Almere en Het Gooi en Utrecht te verbeteren. Ze stellen voor om de sprinter niet meer op station Muziekwijk te laten stoppen. De motie die het raadslid hierover indiende is duidelijk: geen goed idee. Sterker nog: het raadslid wil idealiter tussen de twee grote steden Utrecht en Almere niet alleen een sprinter, maar óók een intercity. Plus: de reisbehoefte vanuit Muziekwijk is té groot om dat station over te slaan. Veel fracties zijn het hier mee eens. Tegelijkertijd gaan er ook geluiden op dat de NS ook moet nadenken over het grotere algemene belang (in plaats van alleen een paar minuten tijdswinst voor de Muziekwijkenaren). En hoe zit het met de gratis parkeervoorzieningen in Muziekwijk? Hebben die geen aanzuigende werking, waardoor er juist daardoor graag via Muziekwijk wordt gereisd? De indiener dient zijn motie in voor besluitvorming komende week. De (vervangend) portefeuillehouder Roelie Bosch verwacht wel dat er heel wat werk aan de winkel is als deze wordt aangenomen, om opnieuw met de NS om de tafel te gaan.

Waar gaat het over?

Een fractie vindt dat Utrecht onvoldoende bereikbaar is met het OV en denkt dat de bereikbaarheid verder verslechtert op het moment dat de Sprinter niet meer stopt op Station Muziekwijk. Het maakt Utrecht onaantrekkelijker om te werken terwijl daar potentieel veel werk is. Extra reistijd kan er bovendien voor zorgen dat meer forenzen met de auto naar hun werk gaan.

Waarom praat de raad hierover? 

Het college wil de bereikbaarheid tussen Utrecht en Almere op verschillende manieren verbeteren. De NS heeft laten weten om op termijn Station Muziekwijk als halte voor de Sprinter te willen schrappen. Een van de partijen is het daar niet mee eens en wil dat het college met de NS in gesprek gaat zodat die laatste deze beslissing terugdraait.

Waar vind ik de stukken?

Gesprekswijzer
Motie vreemd aan de orde van de dag

Artikel delen:
Portefeuille: Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
Tags: ov
Raads Number : RG108/2022