Agendawijzer

Stadswerfpark - De Binnenhaven

Raadsnummer: rv48/2022

Geschreven op: 16-06-2022 | Laatst bewerkt op: 23-09-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Illustratie van woonhof van wooncoöperatie De Binnenhaven

Er is een plan om achter de nieuwe sporthal van Almere Haven ongeveer 100 woningen te laten bouwen.

8 september - plenair
8 september - carrousel

Het enthousiasme is nog onverminderd aanwezig. Dat geldt ook voor een motie om woningcoöperaties (dus niet 'corporaties') te ondersteunen. De wethouder geeft op verzoek van de raad aan dat hij gang van zaken rond project Binnenhaven gaat evalueren zodat er ook lessen uit getrokken kunnen worden naar de toekomst.

1 september 2022 - carrousel

Er waren vier insprekers: drie voorstanders en één met zorgen. Er werd goed naar geluisterd. Daarna was er van alle kanten lof vanuit de raad voor het raadsvoorstel. Maar ook wel met de kritische kanttekening waarom het zolang heeft moeten duren; zes jaar. Er was daarmee ook waardering voor het geduld van de initiatiefnemers. De wethouder gaf aan dat dit een eerste stap is, het vaststellen van de projectopdracht. Wat nu volgt is ontwikkelingsplan met grondexploitatie en wijziging bestemmingsplan en huisvestingsverordening om concept van de wooncoöperatie mogelijk te maken. Dan besluit de raad ook over de precieze ruimtelijke inpassing in Haven. Volgende week een vervolg aan de hand van een motie waarin college College = college van B&W wordt opgeroepen het concept van de wooncoöperatie breder te omarmen. En ook is de wens van de raad om het project Binnenhaven te evalueren en daar lessen uit te trekken, vooral in procedurele zin.

Waar gaat het over?

Nadat het zwembad in Almere Haven was afgebroken en een nieuwe sporthal was gebouwd, bleef een stuk grond leeg. Een groep inwoners bedacht een plan om hier met een wooncoöperatie zo'n 100 woningen te bouwen. De coöperatie en het plan heet 'De Binnenhaven.' Het is een 'hof' waar een buurtgemeenschap moet komen van mensen die zorg nodig hebben én mensen die dat niet nodig hebben. De buurtgemeenschap wil de huizen én de omgeving niet alleen samen bewonen, maar ook onderhouden

Het college wil toestemming van de gemeenteraad om plannen uit te werken voor ontwikkeling van het stuk grond achter de nieuwe sporthal van Almere Haven. Het plan moet ook een verrijking worden van het parkgebied en de waterrand, zoals staat in de plannen voor een Singelgracht uit de Visie2040 voor Almere Haven. Ook vraagt het college of de gemeenteraad wil besluiten om deze ontwikkeling, onder voorwaarden, te laten uitvoeren door de Vereniging De Binnenhaven. Dit is een vereniging van bewoners die hier een hof voor mensen ‘met sociale pit’ wil realiseren. De Binnenhaven is een experiment van het Woningbouwatelier Almere en het resultaat van de prijsvraag Who Cares voor wonen en zorg.

Waarom praat de raad hierover?

In mei was er in de raad een gesprekstafel Tijdens een Gesprekstafel wisselen politici, deskundigen en inwoners informatie uit om een onderwerp beter samen te kunnen doorgronden. over precies dit onderwerp. Toen lichtten de initiatiefnemers hun idee toe en ze wezen erop dat het nodig is dat de gemeente er open voor staat (lees: het niet vertraagt of tegenhoudt). Er was brede steun voor het idee en de oproep dat de gemeente moet meewerken. Dus nu wil het college hier nu een plan laten maken en ze vraagt de raad om met die projectopdracht in te stemmen.

Waar vind ik de stukken?

Over het plan van Vereniging De Binnenhaven en de bespreking vindt u informatie bij de agendering van 12 mei 2022. U kunt de video van de vergadering daar ook terugzien.
Andere relevante stukken: Raadsvoorstel en –besluit ‘Kadernota Grondbeleid 2021’ (RV-92), Raadsvoorstel en –besluit ‘Integrale Aanpak Gebiedsontwikkeling (IAGO)’ (RV-16)


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: wonen
Raadsnummer : rv48/2022