Agendawijzer

10-11-2022

Stikstof bouwvrijstelling

Foto van een graafmachine in tegenlicht met een donkere achtergrond

17 november, wat betekent de stikstofuitspraak voor de ontwikkelingen in onze stad?

17 november - Vanuit de raad waren er vragen over de gevolgen van een uitspraak van de Raad van State. Die haalde een streep door de stikstofvrijstelling die door veel gemeenten werd gehanteerd voor bouwprojecten.

Het antwoord was voor de raad helder en toereikend. Het college is volop bezig met het in kaart brengen van de gevolgen en zal rond de jaarwisseling een overzicht van alle lopende projecten naar de raad sturen. Vooralsnog lijken de gevolgen mee te vallen, al zullen toekomstige bouwprojecten wel vertraging oplopen doordat nu steeds eerst een stikstoftoets moet worden uitgevoerd. Hiermee is de bespreking afgerond.

Waar gaat het over?

U heeft er vast wel van gehoord; een stikstofuitspraak. De Raad van State heeft in een tussenuitspraak van 2 november 2022 in de zaak over het inpassingsplan ‘Porthos transport en opslag van CO2’ geoordeeld dat de door de regering in het leven geroepen bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Kortweg: bouwen op basis van de bouwvrijstelling mag niet (meer).

Die bouwvrijstelling is een regeling waardoor bij de vergunningverlening niet onderzocht behoeft te worden hoeveel stikstofneerslag wordt veroorzaakt door de bouw of sloop van een project.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor bouwprojecten en een raadslid wil van het college College = college van B&W duidelijk of de gemeente Almere bij vergunningverlening gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling of dat nog van plan was te doen. En hij wil weten wat de uitspraak betekent voor de bouwprojecten in onze stad. Misschien heeft de uitspraak ook gevolgen voor de in het coalitieakkoord vastgelegde bouwopgave.

De bespreking is er dus in de eerste plaats om het college duidelijkheid te laten scheppen en (ook) andere raadsleden in de gelegenheid te stellen vragen te stellen

De stukken staan op:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=stikstofuitspraak&sort=date_desc&filters=year:FILTER%231(2022)

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Mva-gronden
Mva-gronden
2022-11-18
grond
2022-11-18
Artikel delen: