Agendawijzer

Strategische aankoop van de twee panden ZGA

Raadsnummer: 24162

Geschreven op: 10-06-2024 | Laatst bewerkt op: 14-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Vastgoed

Strategische pandenaankoop in Almere onder de loep

 

Waar gaat het over?

Het college College = college van B&W van burgemeester en wethouders heeft een voorstel ingediend om twee panden in Almere strategisch aan te kopen voor € 2,5 miljoen. Dit bedrag zal worden gefinancierd uit het doorlopend krediet voor strategische aankopen. Enkele raadsleden hebben echter vragen over deze aankoop. Er is een pand dat mogelijk na een jaar alweer verkocht wordt, wat vragen oproept over de aard van deze 'strategische' investering. Verder zijn er vragen over de impact van deze aankoop op lokale maatschappelijke organisaties en de kosten die jaarlijks voor deze panden zullen terugkomen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt dit voorstel omdat er onduidelijkheid en bezorgdheid bestaat over de rechtvaardiging en de gevolgen van deze aankopen. De indieners van het voorstel willen dat het college helderheid verschaft over de strategie achter deze aankopen en de financiële en maatschappelijke implicaties ervan. Ze vragen zich af of deze aankoop niet meer lijkt op speculatie dan op een doordachte strategische zet. De gemeenteraad hoopt door deze discussie beter inzicht te krijgen in de motivatie van het college en de mogelijke effecten op de gemeenschap van Almere.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

 https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24162


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Op initiatief van meerdere raadsleden vond deze bespreking plaats. Er waren namelijk de nodige vragen over het voornemen van het college. Waarom moet bijvoorbeeld een van de panden alweer na een jaar verkocht worden? Dat is niet het geval, zo antwoordde de wethouder. Maar hoe wil het college dan deze kosten dekken? Het voorstel hiervoor komt terug in de begroting. Daarover spreekt de raad later dit jaar. Ook andere vragen werden op een goede manier beantwoord door de wethouder. Dat stelde de initiatiefnemers tevreden. Ze kunnen instemmen met de strategische aankoop. Daarmee is de bespreking van dit onderwerp afgerond.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Financiën
Tags:
Raadsnummer : 24162