Agendawijzer (wat)

09-06-2022

Supermarkt Stedenwijk

Foto van insprekers, kijkend naar een raadslid, tijdens een Politieke Markt in de raadzaal

Een supermarkt aan het 's Hertogenboschplein wil al langere tijd verhuizen naar een locatie aan de Delftstraat.

30 juni - carrousel, afgerond

Duidelijk werd dat het een lastig vraagstuk is. Er zijn raadsleden die er nog niet uit zijn, die vóór zijn en die tégen zijn. Met name de sociale cohesie kwam aan bod, maar er werd ook gesproken over het zijn van een betrouwbare overheid. Ook was de raad benieuwd wat er nu gaat gebeuren op en met het plein. De portefeuillehouder gaf aan dat voor de verplaatsing een raadsbesluit nodig is. Hierbij komen op verzoek van de raad ook scenario’s bij voor het ’s Hertogenboschplein. Het komt dus naar verwachting aan het einde van het jaar weer naar de raad toe. Hiermee werd deze bespreking afgerond.

23 juni - carrousel, vervolg

Omdat een extra debat over de Floriade was ingelast, besloot het presidium van de raad om de tijd voor de carrouselvergaderingen in te korten. Een aantal onderwerpen komt daarom in een volgende Politieke Markt aan de beurt. Waaronder deze.

16 juni 2022 - Carrousel met twee insprekers

Twee insprekers uit de stad bezochten de raad. Eentje voor het wél toestaan, de ander voor het juist níet toestaan van de verplaatsing van de supermarkt in de Stedenwijk.

De vergadering zelf was op verzoek van een raadslid, dat met andere fracties en het college hierover wilde praten. Het is best een lastige belangenafweging. Mede omdat er meer onderzoeken zijn gedaan die verschillende uitkomsten geven. De deelnemers waren ook op zoek naar hoe de verhuizing plek te rijmen is met de doelstellingen uit de detailhandelsvisie, waar de raad eind 2020 mee instemde. De eerste inspreker hield een vurig pleidooi, hij was tegen. De raadsleden hadden de nodige vragen voor deze inspreker. De tweede inspreker wilde juist wel verplaatsing mogelijk maken. Hier kwamen nog meer vragen van raadsleden. Er bleef nog net genoeg tijd over voor de wethouder om haar reactie te geven. Maar verschillende fracties konden nog niet reageren, dus volgende week verder.

Waar gaat het over?

Een supermarkt aan het 's Hertogenboschplein wil al langere tijd verhuizen naar een locatie aan de Delftstraat. Dat is een locatie die heel dichtbij de doorgaande weg Stedendreef ligt. Er zijn voor- en nadelen aan deze verhuizing en er zijn dus voor en tegenstanders. Daar blijft het niet bij. Want je kunt niet zomaar een winkel van de ene plek naar de andere verhuizen. In Almere is er een 'detailhandelsvisie', waarin is afgesproken hoe supermarkten (en andere detailhandel) over de stad en de wijken verspreid kunnen liggen. De vraag is daarom allereerst of de verhuizing te rijmen is met de detailhandelsvisie. Heel belangrijk is om te weten hoe de inwoners hierover denken. Maar dat zijn niet alleen de direct omwonenden van de bestaande supermarkt. Die raken hun vaste boodschappenplek kwijt. Maar ook bewoners van de nieuwe locatie. Voor hen komt de supermarkt dichterbij. Ook zijn er belangen van andere supermarkten in de omgeving, die misschien meer of minder concurrentie gaan ondervinden. Of van bewoners van de wijk, voor wie het auto- of tweewielerverkeer van boodschappendoeners een verandering in hun woonomgeving betekent. Om nog maar niet te spreken van de supermarkt zelf, die de buurt een beter aanbod hoopt te kunnen bieden. Kortom, iets wat er helemaal niet ingewikkeld uitziet, blijkt best een lastige afweging van belangen te zijn. Een onderzoekbureau onderzocht de gevolgen van een eventuele verhuizing en daarbij namen ze ook de meningen en argumenten van voor- en tegenstanders mee. Het onderwerp werd in de raad besproken en die vond dat de supermarkt wel kon verhuizen, mits aan een aantal voorwaarden werd voldaan. In 2020 leek het erop dat dat zo was.

Waarom praat de raad hierover?

Verrassend genoeg kwam er eind 2021 een ander onderzoek en dat gaf een heel andere uitkomst. De raad heeft dus feitelijk al besloten dat de verhuizing mag, maar een raadslid wil nu met raad en college bespreken hoe zij hier over denken.

Waar vind ik de stukken?

Er zijn heel wat documenten te bestuderen. De links vindt u bij de agendering (en in de gesprekswijzer daar).

Vergelijkbare artikelen
Omgevingswet
Omgevingswet
2022-01-29
Artikel delen:
Portefeuille: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: detailhandel, ruimtelijke ordening
Raads Number : rg157/2022