Agendawijzer

Takendiscussie

Raadsnummer: 24005

Geschreven op: 21-12-2023 | Laatst bewerkt op: 22-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:image (2)

Financiële invulling voor toekomstbestendige gemeentelijke organisatie.

Waar gaat het over?

Het voorstel van het college College = college van B&W gaat over een takendiscussie. De discussie draait om de financiële invulling van de toekomstbestendige gemeentelijke organisatie. In 2022 werd een rapport genaamd 'De Toekomstbestendige Organisatie' gepresenteerd, waarin werd benadrukt dat investeringen van ongeveer € 13 miljoen per jaar nodig waren om de gemeentelijke organisatie aan te passen aan de groei van de stad en de veranderende ambities. De grootste uitdagingen waren digitalisering, sociaal herstel, klimaattaken en openbare orde en veiligheid.

Om deze investeringen te financieren, werd een 'takendiscussie' geïnitieerd, waarbij programmabudgetten werden herzien en aangepast aan de nieuwe ambities van de gemeente. Na een kritische doorlichting van gemeentelijke taken bleek echter dat de beoogde besparingen onvoldoende werden gerealiseerd en dat veel maatregelen negatieve gevolgen voor de stad of de organisatie zouden hebben. Als gevolg daarvan wordt voorgesteld om de geplande bezuinigingen van € 11,6 miljoen in 2024 te heroverwegen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel om de takendiscussie in te vullen en de financiële dekking voor de versterking van de gemeentelijke organisatie vast te stellen. Dit is van cruciaal belang omdat de stad groeit en de organisatie moet worden aangepast om effectief te kunnen opereren. De discussie draait om het vinden van een evenwichtige oplossing die de impact op de stad en de organisatie minimaliseert. Het voorstel omvat verschillende maatregelen, waaronder meevallers, herstructurering van kosten, hogere inkomsten vanuit overheidsfinanciering, organisatorische besparingen, aanpassingen in tarieven en belastingen, en het verminderen of schrappen van taken.

De gemeenteraad moet hierover beslissen om duidelijkheid te verschaffen aan de toezichthoudende instanties en om ervoor te zorgen dat de financiële middelen effectief worden ingezet om de stad leefbaar en veilig te houden. De voorgestelde maatregelen moeten worden goedgekeurd om de financiële stabiliteit van de gemeente te waarborgen. 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

 https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24005


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Financiën, Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: bedrijfsvoering, financien
Raadsnummer : 24005