Agendawijzer

10-11-2022

Tarievennota 2023

Foto van een parkeerroutebord

Jaarlijks moet de raad de tarieven van de gemeentelijke dienstverlening akkoord bevinden.

17 november - Het onderwerp stond geagendeerd bij besluitrijp, omdat het presidium veronderstelde dat het niet besproken hoefde te worden. Inderdaad. Het komt de volgende keer in de lijst om besluiten over te nemen.

Waar gaat het over?

Voor diensten die de gemeente aan inwoners en bedrijven levert, moet vaak betaald worden. Denk aan het aanvragen van een paspoort, het tarief van het parkeren, belastingen, enzovoort. In feite heeft de raad hierover al gesproken en gedacht bij het behandelen van de Programmabegroting 2023. En die begroting is door de raad op 10 november goedgekeurd. In de 'Tarievennota 2023' zijn de plannen uit de Programmabegroting uitgewerkt en worden de tarieven overzichtelijk op een rij getoond. Het is aan de raad om ook hier een besluit over te nemen.

Het onderwerp staat bij besluitrijp, omdat het feitelijk al in de Programmabegroting was afgesproken. Als een raadslid er toch nog over wil praten, kan hij/zij dat bij de besluitrijp-vergaderen kenbaar maken. En beargumenteren. Zo niet, dan komt het een volgende PM in de besluitenlijst.

De stukken:
https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=tarievennota&filters=year:FILTER%231(2022)

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Boardletter 2022
2022-11-18
Legesverordening
Legesverordening
2022-06-10
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: financien
Raadsnummer : rv69/2022