Agendawijzer

Terugkoop grond en ontwikkel- en realisatierecht Hortus

Raadsnummer: 24109

Geschreven op: 06-04-2024 | Laatst bewerkt op: 06-04-2024 | Status onderwerp: in behandeling

Afbeelding:Hortus

Gemeente wil grond Hortus terugkopen

Waar gaat het over?

Het college College = college van B&W heeft een voorstel ingediend bij de gemeenteraad over de terugkoop van grond en ontwikkel- en realisatierecht voor het project Hortus van Weerwater CV. Het gaat om een bedrag van 51 miljoen euro (ex btw). Het voorstel beoogt de regie over de ontwikkeling van de stadswijk Hortus weer volledig in handen van de gemeente te brengen. Deze stap maakt een einde aan een lange periode van geschillen en biedt de mogelijkheid om de woonwijk Hortus volgens de gemeentelijke visie en plannen te ontwikkelen. De gemeente heeft het plan opgevat om van Hortus een groene, duurzame wijk te maken, met meer dan de eerder geplande 660 woningen en passende voorzieningen.

Waarom praat de raad hierover?

De discussie in de gemeenteraad is gericht op het besluit over de terugkoop omdat het niet alleen een financiële investering betreft, maar ook vanwege de bredere implicaties voor de ontwikkeling van Almere. Dit besluit heeft ook een strategische component, gezien het potentieel om door middel van woningbouw bij te dragen aan het oplossen van de woningnood en tegelijkertijd te zorgen voor een kwalitatieve verbetering van het stadslandschap.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24109


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Tijdens de eerste bespreking was er één inspreker van de Flevo Campus, die aangaf dat zij graag meedenken over verdere plannen voor het gebied. Daarnaast hadden de raadsleden veel vragen over de financiële consequenties en de verdere ambities van het college met betrekking tot de ontwikkeling van dit terrein. Aangezien op een deel van de informatie in het raadsvoorstel geheimhouding rust, werd er deels in beslotenheid vergaderd. Tijdens de volgende bespreking wordt gestart in beslotenheid om de beantwoording van de vragen af te ronden. Naderhand geven de fracties hun mening over het voorstel en kunnen ze eventuele moties en amendementen aankondigen. 


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing), Wonen, leefbaarheid
Tags:
Raadsnummer : 24109