Agendawijzer

Toekomst en structurele financiering popvoorziening Almere

Raadsnummer: 24083

Geschreven op: 14-03-2024 | Laatst bewerkt op: 25-04-2024 | Status onderwerp: in behandeling

Afbeelding:Poppodium

Almere zet in op levendige popmuziekscene.

Waar gaat het over?

De gemeente Almere staat voor een belangrijke beslissing over de toekomst en financiering van haar popvoorziening. Dit gaat specifiek over Poppodium De Meester, dat een centrale plek inneemt in het culturele leven van Almere. Voorheen werd De Meester voornamelijk gefinancierd uit het welzijnsbudget, maar na veranderingen in het welzijnskader en bezuinigingen moet er nu een nieuwe financieringsbron gevonden worden. Het college College = college van B&W stelt voor om €300.000 uit het cultuurbudget beschikbaar te stellen om de popvoorziening in haar huidige vorm te behouden en daarnaast verder te onderzoeken hoe deze voorziening in de toekomst kan groeien en zich kan ontwikkelen. Dit besluit wordt genomen in de context van een groeiend Almere, waarbij de behoefte aan een divers en levendig cultureel aanbod toeneemt. 

Waarom praat de raad hierover?

De discussie in de gemeenteraad gaat niet alleen over het behoud van een popvoorziening, maar ook over de rol van cultuur in een snel groeiende stad als Almere. Het belang van een levendig en toegankelijk cultureel aanbod, waaronder popmuziek, wordt breed erkend. Dit is van groot belang voor de kwaliteit van het leven in Almere, de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners en bezoekers, en het bieden van podia voor lokale talenten. De gemeenteraad bespreekt deze kwestie om te zorgen voor een toekomstbestendige invulling van cultuur in de stad, waarbij de popvoorziening past bij de ambities en de groei van Almere. Door te kiezen voor een scenario van behoud en geleidelijke groei, neemt de raad een besluit dat invloed heeft op hoe Almere zich als culturele stad ontwikkelt en hoe het de sociale cohesie en economische levendigheid bevordert.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24083


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De bespreking startte met de toelichting van de portefeuillehouder over mogelijke alternatieve financieringsmethoden. Hieruit werd duidelijk dat deze alternatieven er op dit moment niet zijn. Aansluitend ging de politieke bespreking verder door het delen van de politieke meningen van de fracties. Verschillende fracties gaven een voorkeur voor groeiscenario 2, omdat deze het meest realistisch is. Ook blijft de zorg voor het gebrek aan voldoende middelen voor de cultuursector aanwezig. Er zijn in ieder geval 3 amendementen aangekondigd. Deze worden op 23 mei besproken.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Kunst en cultuur
Tags: kunst en cultuur
Raadsnummer : 24083