Agendawijzer

Toestemming voor wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Raadsnummer: 24085

Geschreven op: 27-03-2024 | Laatst bewerkt op: 05-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Omgevingsdienst

Wijzigingen in de samenwerking voor Almere's leefomgeving

Waar gaat het over?

De gemeente Almere en andere betrokken partijen werken samen binnen de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) om zorg te dragen voor onze leefomgeving. Deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst, de zogeheten Gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. . Door een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. is het nu nodig deze overeenkomst aan te passen. Dit voorstel heeft als doel de samenwerking efficiënter te maken en de invloed van de gemeenten te vergroten. De aanpassingen zijn praktisch van aard en sluiten aan bij de dagelijkse uitvoering van de taken van de OFGV. Het is een stap vooruit om onze omgeving beter te beschermen en te beheren.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt deze wijziging omdat de wet nu vereist dat gemeenten meer invloed krijgen op dergelijke samenwerkingsverbanden. De raad moet zijn goedkeuring geven voordat de wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Dit is een belangrijke stap, omdat het ervoor zorgt dat de belangen van Almere en haar inwoners goed vertegenwoordigd zijn in de manier waarop we zorg dragen voor onze leefomgeving. Het bespreken en goedkeuren van deze wijzigingen is ook een manier om transparant te zijn naar de inwoners van Almere over hoe besluiten die hun dagelijks leven beïnvloeden tot stand komen. Met deze wijzigingen kan de gemeente Almere effectiever bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24085


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.