Agendawijzer

29-01-2022

Toezeggingenlijst

Schermafbeelding van website Algemene Wet Bestuursrecht

Tijdens vergaderingen zeggen portefeuillehouders soms wat toe: als een belofte. In een lijst houden we bij of ze die nakomen.

U ziet dat dit onderwerp geen vergadernummer heeft. Dat hoeft niet, omdat het gaat over een document dat college College = college van B&W en raad gebruiken om hun onderlinge afspraken bij te houden. Maar het is wel een belangrijk overzicht, omdat van het college verwacht mag worden dan ze hun toezeggingen op tijd nakomen.

Als de lijst wordt opgeschoond, moet iedereen dat weten. Daarom staat het op de agenda van besluitrijp.

Vertrouwensbeginsel

Wie iets toezegt, moet dat nakomen. Wel zo netjes. Maar ja, soms gebeurt dat niet. Wat dan? Door een uitspraak van de Raad van State in 2019 is dat heel duidelijk geworden. Een toezegging die aan de raad gedaan wordt, moet worden nagekomen. De juristenwebsite jurable legt het mooi uit.

https://www.jurable.nl/blog/2019/06/05/vertrouwensbeginsel/

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: gemeente
Raadsnummer :