Agendawijzer (wat)

16-06-2022

Tomingroep begroting

Foto van een maaiende grasmaaier-tractor op een grasveld voor een bomenrij.

Tomingroep doet veel werk in de openbare ruimte

Bij de Tomingroep kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten ontdekken en ontwikkelen in een zo gewoon mogelijke werkomgeving. Om dat te doen krijgt de organisatie subsidie.

30 juni - besluit

Raadsvoorstel Zienswijze conceptbegroting 2023 Werkvoorzieningschap Tomingroep (RV-47/2022) AANVAARD 40/0

23 juni 2022 - carrousel, eerste bespreking.

Mevrouw Moesker (directielid Tomin) gaf een korte toelichting op de werkzaamheden van Tomin en de samenwerking met de gemeenten binnen de regio. Diverse raadsleden hadden vragen aan haar, financieel en ook inhoudelijk. Vervolgens werd er gesproken over de onderdelen uit conceptbegroting en daarmee verzamelden de raadsleden voldoende inzicht om het wel of niet eens te kunnen zijn met de zienswijze die het college heeft voorgesteld. Zo'n bespreking kan er nuchter uitzien, maar is voor de raad nodig om zich een eigen mening te kunnen vormen ten opzichte van het voorstel van het college. Over dit onderwerp kan in een komende PM besloten worden.

Waar gaat het over?

Ieder mens heeft een talent en verdient een passende plek op de arbeidsmarkt. Dat is de visie van de Tomingroep. Deze organisatie helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om in een werkomgeving hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze betaald werk kunnen vinden en behouden, dat goed bij hen past. De Tomingroep is werkzaam in de Gooi en Vechtstreek, Eemnes en Almere. De gemeenten in die gebieden werken samen om deze werkvoorziening aan hun inwoners te kunnen aanbieden. Het geld daarvoor is afkomstig van het Rijk.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenten Almere, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Het bestuur van de Tomingroep stelt jaarlijks een begroting vast. Zo kunnen de verschillende gemeenteraden hun  zienswijze (mening over) over de stukken kenbaar maken. Het college van B&W heeft naar de begroting gekeken en stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijze die zij daarop heeft geschreven.

Waar vind ik de stukken?

In de gesprekswijzer op de datum van de agendering.

Het raadsvoorstel ‘Zienswijze conceptbegroting 2022 Tomingroep’ (RV-52/2021)

Raadsvoorstel ‘Zienswijze conceptbegroting 2022 Tomingroep’ (RV-52/2021)

Vergelijkbare artikelen
Legesverordening
Legesverordening
2022-06-10
Artikel delen:
Portefeuilles: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, Samenwerkingen regionaal en internationaal
Tags: financien, zorg en welzijn
Raads Number : rv47/2022