Agendawijzer

Transformatie jeugdhulp

Raadsnummer: 24132

Geschreven op: 27-04-2024 | Laatst bewerkt op: 27-04-2024 | Status onderwerp: op de agenda geplaatst voor 1e bespreking

Afbeelding:Jeugde

Almere transformeert jeugdzorg: Meer kwaliteit, minder kosten

Waar gaat het over?

Het raadsvoorstel over de transformatie van de jeugdhulp in Almere richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp, het verhogen van de tevredenheid onder jeugdigen en hun gezinnen, en het duurzaam betaalbaar maken van deze zorg. In het voorstel worden de plannen en maatregelen uiteengezet die moeten leiden tot een betere regie op de instroom van jeugdigen in de hulpverlening. Dit gaat onder andere via de vorming van stevige lokale teams die nauw samenwerken met scholen, kinderopvang, welzijnsorganisaties en andere lokale voorzieningen. Ook is er aandacht voor het verminderen van de uitgaven door minder inzet van dure gespecialiseerde zorg en meer focus op preventie en lichtere vormen van hulp.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt dit voorstel omdat er een noodzaak is om de groeiende kosten van de jeugdhulp te beheersen en tegelijkertijd de kwaliteit te verbeteren. Dit is van belang om te zorgen dat de jeugdzorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor de gemeente en haar inwoners. Daarnaast heeft de raad een belangrijke rol in het bepalen van de kaders en het toezicht op de uitvoering van de transformatieplannen. Door in te stemmen met de langetermijnstrategie en de financiële maatregelen, geeft de raad richting aan hoe de gemeente de uitdagingen binnen de jeugdzorg het hoofd wil bieden. Dit is een complex vraagstuk dat vraagt om betrokkenheid van diverse stakeholders, waaronder de raad zelf, het college, en externe partners.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24132


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: