Agendawijzer

10-03-2022

Transformatorstation Strubbenwerg

Transformatorstation

Op een transformatorstation wordt hoogspanning omgezet in laagspanning. Netbeheerder Liander wil het station op bedrijventerrein de Twentsekant Oost uitbreiden.

Dit onderwerp komt op de agenda maar er is nog geen vergaderdatum vastgesteld.


Waar gaat het over?
Netbeheerder Liander wil het transformatorstation aan de Strubbenweg 37, op bedrijventerrein Veluwsekant Oost uitbreiden. Er is meer capaciteit nodig om nieuwe klanten én initiatieven voor opwekking van duurzame energie aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. De uitbreiding van het transformatorstation vindt volledig plaats op het terrein van Liander. 


Waarom praat de raad hierover?

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen op ontvangen. Het college College = college van B&W vraagt de raad om een besluit te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. 


Waar vind ik de stukken?
De stukken komen online te staan zodra het onderwerp is geagendeerd.
Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Evenaar veiliger
Evenaar veiliger
2022-01-29
IJmeerverbinding
IJmeerverbinding
2021-12-09
La Isla Bonita
La Isla Bonita
2021-10-12
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven
Tags: Infrastructuur
Raadsnummer :