Agendawijzer

Troebel water Drabbig bestuur

Raadsnummer: 24134

Geschreven op: 15-05-2024 | Laatst bewerkt op: 12-07-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Oosterwold

Lessen uit Oosterwold

Waar gaat het over?

De gemeenteraad van Almere bespreekt een rapport over de afvalwaterverwerking in Oosterwold. Dit rapport, gemaakt door onderzoeksbureau Necker, onderzoekt waarom de beslissing om Oosterwold volledig aan te sluiten op het riool zo laat is genomen. De raad had in 2023 besloten dit onderzoek te laten uitvoeren omdat het niet aansluiten van Oosterwold op het riool sinds 2012 juridische en kwaliteitsrisico’s met zich meebracht. Het rapport concludeert dat de focus op organische gebiedsontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid van bewoners leidde tot onvoldoende aandacht voor de risico’s en dat er te lang is gezocht naar technische oplossingen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad wil leren van de fouten uit het verleden om herhaling te voorkomen. Uit het rapport blijkt dat de gemeente in haar besluitvorming over de afvalwaterverwerking niet altijd transparant was naar de raad en dat er onvoldoende sturing was op risico’s. Er zijn belangrijke lessen te trekken over hoe de gemeente omgaat met risico’s, informatievoorziening en samenwerking met andere overheden. De raad wil met dit agendavoorstel het gesprek aangaan met het college over hoe deze lessen in de toekomst beter kunnen worden toegepast. Daarnaast wil de raad duidelijkheid over hoe het college de aanbevelingen uit het rapport gaat opvolgen.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24134


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Vorige week werd op veel vragen van de indieners over gebeurtenissen uit het verleden rondom de afvalwaterverwerking geen antwoord gegeven door het college. Enkele fracties dienden daarom een motie van treurnis in, waarin zij uitspraken te betreuren dat het college schijnbaar geen verantwoording wil afleggen. De bespreking van deze motie startte met een ordevoorstel van één van de indieners. De wethouder had verzocht om gelegenheid om alsnog de gestelde vragen te beantwoorden. De vergadering gaf daartoe de gelegenheid. De motie van treurnis werd vervolgens ingetrokken en gaat niet naar besluitvorming.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
Tags:
Raadsnummer : 24134